ACTUEEL

Sorteer op: Alles | Blog | Event | Nieuws

Ruimte en Wonen KAN: themabijeenkomst ‘andere woonvormen’

Event
25-10-2016

Er is een groep mensen die niet in een reguliere woning kan of wil wonen. Ze […]

Planschade in de Omgevingswet : alleen bovenmatige schade wordt vergoed

Nieuws
21-10-2016

De Minister heeft al een tip van de sluier opgelicht over het schadevergoedingsrecht bij ruimtelijke maatregelen […]

12,5 jaar Ruimtemeesters

Nieuws
21-09-2016

Deze zomer bestond Ruimtemeesters 12,5 jaar. In februari 2004 werd namelijk Telengy VROM opgericht. Een enthousiaste […]

Niet de wet, maar de maatschappij verandert

Blog
21-09-2016

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De wet betreft een stelselwijziging van ‘alle’ wetgeving omtrent […]

Ambtenaren zien geen noodzaak voor aanpassen Ladder verstedelijking

Nieuws
19-09-2016

Bron: binnenlandsbestuur.nl Beleidsambtenaren die werken met de Ladder voor duurzame verstedelijking zijn behoorlijk tevreden over dit […]

Geld en experts voor initiatieven rond Omgevingswet

Nieuws
25-08-2016

Bron: Binnenlandsbestuur.nl Voor overheden die met een initiatief vast willen werken aan de doelen van de […]

Gemeenten onderschatten impact Omgevingswet op organisatie

Nieuws
16-06-2016

Bron: binnenlandsbestuur.nl Gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de impact die de Omgevingswet heeft op de […]

Omgevingswet is ruimtelijke ordeningsfeestje

Nieuws
15-06-2016

Bron: binnenlandsbestuur.nl In grote meerderheid zijn het ruimtelijke ordenaars die de grote stelselwijziging bij gemeenten aan […]

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2019

Nieuws
30-05-2016

Niet langer geldt 2018 als invoeringsjaar van de Omgevingswet, maar 2019. In een brief aan de […]