Ruimte & Wonen KAN

 

Ruimte & Wonen KAN is een initiatief van Ruimtemeesters, Jan Provoost Advies en Popke Popkema.

We onderhouden een duurzaam netwerk waarin overheid, woningcorporaties, kennisinstituten en marktpartijen, kennis delen op de thema’s ruimte en wonen. Dit netwerk zorgt voor binding tussen regionale partijen/spelers in de markt.

Geschiedenis

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is na 20 jaar bestaan op 1 juli 2015 definitief opgeheven.

Door het einde van de stadsregio zou er in eerste instantie ook een einde komen aan een jarenlange traditie van de themabijeenkomsten Ruimte en Wonen. De behoefte aan het delen van kennis op regionaal niveau blijft bestaan.

Daarom nam Ruimte & Wonen KAN op 14 oktober 2015 het initiatief de themabijeenkomsten voort te zetten.

Programma

Vier keer per jaar worden de bijeenkomsten georganiseerd. Twee met hoofdthema Ruimte, twee met hoofdthema Wonen.

Enkele voorbeelden van actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld: De nieuwe Woningwet, Huisvesting van statushouders, Andere Woonvormen en de Omgevingswet.

De bijeenkomsten zijn gericht op netwerken en het delen van kennis via presentaties en discussie. Ze vinden plaats op woensdagmiddag in Droom! te Elst en zijn gratis toegankelijk.

 

 

 


share


INFO

Opgericht in

2015

Team

3