Grip op gemeentelijk grondgebied
Maak kennis met de oneindige mogelijkheden van GIS & GEO-data

GIS & Geodata

Ruimtemeesters ondersteunt u met het benutten van uw beschikbare Geodata door praktische GIS-analyses. Of het nu gaat om het bepalen van de koers van uw beleid of uw VTH-taken te organiseren en te prioriteren.

Wij adviseren u aan de hand van interactieve digitale kaarten en voorzien u van advies waarbij we kostenbeperking en privacywetgeving niet uit het oog verliezen. Hiertoe hebben wij de volgende diensten ontwikkeld:

Digitale inventarisatie buitengebied

De transitie en transformatie van het buitengebied van uw gemeente is in volle gang. Langdurige leegstand en hergebruik van bebouwing, natuurontwikkeling en schaalvergroting landbouw zijn thema’s die de aandacht verdienen.

Maar ook kleinschalige verstoringen als afvaldumping, hennepteelt of illegale kleine bebouwing kunnen u veel werk bezorgen. De oppervlakte van het landelijk gebied is vaak moeilijk te behappen voor het beperkt aantal toezichthouders binnen uw gemeente. Via het combineren en in kaart brengen van de juiste Geodata kunnen de kansen en belemmeringen maar ook overtredingen in het buitengebied in beeld worden gebracht.

Lees meer

Duurzaamheidsscan

Met het dichtdraaien van de Groningse gaskraan, het toenemend gebruik van elektrische auto’s en de toenemende behoefte van gemeente om gasloos te gaan bouwen en/of energieneutraal te worden, wordt de opgave tot verduurzaming steeds groter. Maar welke locaties binnen uw gemeente lenen zich nou voor geothermie, zonneparken (zonneweiden) of windturbines en windmolens? Onze duurzaamheidsscan brengt dit handig voor u in kaart.

Lees meer

Ondersteuning Gezondheidsbeleid

Met de komst van de Omgevingswet wordt gezondheid een steeds belangrijker thema binnen de fysieke leefomgeving. Eerder was er al veel aandacht door de invloed van milieukwaliteit op gezondheid (q-koorts, stikstof, hittestress). Maar ook de nieuwe belangrijke volksziektes als obesitas en dementie worden steeds vaker in verband gebracht met een goede inrichting van de fysieke leefomgeving. Het bevorderen van de gezondheid vraagt om een gedegen inzicht in de milieukwaliteit en kenmerken van het gemeentelijk grondgebied. Wij geven u dit inzicht middels Gis-Analyses met behulp van onze kaartviewer.

Lees meer

Leaflet GIS & Geodata

Wilt u een overzicht van mogelijke toepassingen van analyse van Geodata? Download dan onze leaflet.

Download leaflet

Informatie over onze GIS & Geodata diensten

Met onderstaand formulier kunt u vrijblijvend meer informatie opvragen over onze dienstverlening op het gebied van Gis-Geodata.
  • Ik wil meer weten over (meerdere keuzes mogelijk)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen: 088-4002800


share


Onze adviseur vertelt u graag meer


Ron Visscher

Partner & Manager Ruimtemeesters Advies


connect


Contact

088 - 400.28.00

Bouwkunde

Detachering

Meer contact