Digitale inventarisatie van uw buitengebied
Sneller en efficiënter uw werk doen met als gevolg forse tijd- en kostenbesparing;

Digitale inventarisatie buitengebied

De transitie en transformatie van het buitengebied van uw gemeente is in volle gang. Langdurige leegstand en hergebruik van (agrarische) bebouwing, natuurontwikkeling en schaalvergroting landbouw zijn thema’s die de aandacht verdienen.

Maar ook kleinschalige verstoringen als afvaldumping, stroperij, hennepteelt of illegale kleine bebouwing kunnen u veel werk bezorgen. De oppervlakte van het landelijk gebied is vaak moeilijk te behappen voor het beperkt aantal toezichthouders binnen uw gemeente. Houdt grip op uw buitengebied door analyse en interpretatie van GisGeo data!

Wat mag u van ons verwachten?

Wij ondersteunen de vraagstukken rondom de transitie en ontwikkelingen in het buitengebied door heldere analyses van het grondgebied.

  • Welke bouwvlakken bevatten nog actieve boerenbedrijven en welke daarvan staan al geruime tijd leeg?
  • Waar zijn illegale bouwwerken buiten het bouwvlak geplaatst en wat zijn hiervan de gevolgen.GIS-GEO Inventarisatie buitengebied
  • Waar liggen kansen voor beekherstel of recreatieve routes?
  • Welke nieuwe economische dragers zijn in het buitengebied aanwezig en hoe zijn deze verspreid.
  • Hoe verhoudt de ervaringen rond geuroverlast zich tot de technische vergunningen van veehouderijen?
  • Hoe nodig je ondernemers uit om op de juiste plaats te investeren?
  • Wat zijn logische deelgebieden voor het Omgevingsplan of de Omgevingsvisie?
  • Waar bevinden zich mogelijke locaties waar hennepteelt plaats vindt?

Via het combineren en in kaart brengen van de juiste Geodata kunnen de kansen en belemmeringen maar ook overtredingen in het buitengebied in beeld worden gebracht.

Middels GIS-analyses kan in zeer korte tijd een helder overzicht worden gecreëerd van bouwvlakken en activiteiten in het buitengebied, Hiermee wordt bijvoorbeeld prioritering van handhavingsbeleid makkelijker te onderbouwen.

Via een gebruiksvriendelijke kaartviewer met eventuele 3d weergave kan ook samen met de bewoners en gebruikers van het buitengebied naar kansen en benodigde ingrepen worden gezocht. Ook het participatie-traject kan via een GIS-module worden ondersteund zodat elke opmerking of zienswijze direct op de juiste locatie en voor iedereen zichtbaar wordt.

Wat levert het u op?

Door een open en transparante overzicht van de actuele situatie krijgt u grip op het buitengebied. Monitoring aan de hand van de jaarlijkse luchtfoto’s kan in één oogopslag bepalen welke locaties moeten worden bezocht door de toezichthouders. Hiermee bespaart u vele uren werk aan archiefwerk en veldwerk van uw toezichthouders. Ook de haalbaarheid van de ambities rondom bijvoorbeeld windparken, natuurontwikkeling of zonneweiden kunnen worden getoetst.

Niet meer Ad-hoc reageren op een verzoek tot handhaving, maar meteen scannen hoeveel vergelijkbare gevallen er zijn zodat kan worden overgegaan tot aanpassing van regels en beleid of handhaving.

Onze GIS-analyses van de beschikbare Geodata geven u samen met een gebruiksvriendelijke viewer grip op het gemeentelijke buitengebied.

Voor wie?

Voor elke gemeente die een grote oppervlakte aan landelijk gebied kent en efficiënt toezicht wil houden en handhaven.

Kosten

We starten met het in kaart brengen van uw gemeente op basis van actuele hoogtegegevens van uw gemeente. De kosten hiervan bedragen ca. € 3.500,- tot € 5.000,-  afhankelijk van de grootte van het grondgebied. Dit geeft u binnen enkele uren een compleet overzicht van actuele stand van bouwvlakken en bebouwing in het buitengebied.

Van daaruit kan elke benodigde GIS-analyse worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het aantal leegstaande bouwkavels met nog een actieve milieuvergunning of bebouwing die buiten het bouwvlak valt. Maar ook op andere beleidsterreinen kunt u tegelijkertijd de kaarten gaan bevragen. De prijs van de analyses is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en geschiktheid van benodigde Geodata. Wij geven graag een demonstratie van onze mogelijkheden en nemen graag uw concrete vraagstukken mee terug om een prijs op maat te kunnen opstellen.

Vraag online demo aan

Informatie over onze Gis-Geodata diensten

Met onderstaand formulier kunt u vrijblijvend meer informatie opvragen over onze dienstverlening op het gebied van Gis-Geodata.
  • Ik wil meer weten over (meerdere keuzes mogelijk)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen: 088-4002800


share


Onze adviseur vertelt u graag meer


Ron Visscher

Partner & Manager Ruimtemeesters Advies


connect


Neem contact op

088 - 400.28.00

Bouwkunde

Detachering

Meer contact