Juridisch advies
Resultaatgericht in duidelijke taal

Juridisch advies

Alledaagse ruimtelijke en bestuurlijke vraagstukken kennen een juridische component. Soms is deze zeer nadrukkelijk aanwezig maar dit is niet altijd het geval. Ruimtemeesters adviseert dagelijks de overheid over alle juridische facetten van het fysieke en veiligheidsdomein. Daarnaast adviseren wij ook bedrijven over de juridische mogelijkheden bij planontwikkeling of bij een conflict met de overheid.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij werken vanuit een partnerschap. Dit betekent dat wij samen met u kijken naar uw vraagstuk; of dit nu een ruimtelijk vraagstuk of een handhavingsprocedure betreft. Wij adviseren u over de oprechte juridische haalbaarheid van uw plan, zienswijze of bezwaar. Vanuit onze dagelijkse juridische bestuurs- en civielrechtelijke praktijk kunnen wij u ook op een specifiek dossier adviseren over de actuele wetgeving of jurisprudentie.

Wat levert het u op?

Omdat wij direct met u meedenken over de juridische haalbaarheid bespaart u geld en voorkomt u risico’s in het proces. Wij streven ernaar om u inzicht te geven in de juridische finesses van het probleem zodat voor u in klare taal duidelijk is wat u kunt verwachten! Kortom: wij denken mee, geven duidelijkheid in taal en in resultaat!

Voor wie?

In onze juridische praktijk adviseren wij overheid en bedrijven over juridische vraagstukken. Binnen de overheid adviseren wij over ruimtelijke en veiligheidsvraagstukken. Wij bedienen hiermee dagelijks gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningverlening, Milieu, Handhaving en Openbare orde & Veiligheid.
Bedrijven adviseren wij onder andere over planontwikkeling, vastgoed of in handhavingsprocedures.

Onze expertisegebieden:

  • Omgevingsrecht (onder andere Wabo, bestemmingsplannen)
  • Bestuurs(proces)recht (Algemene wet bestuursrecht)
  • Bouwrecht & Vastgoed (overeenkomsten/contracten)
  • Openbare Orde en Veiligheid (Bibob, Wet Damocles, Wet Victoria)
  • Aanbestedingen, Staatsteun, Wet Markt en Overheid
  • Planschade

Kosten

We werken niet met standaardproducten of prijzen, wij gaan dus graag het gesprek met u aan over de mogelijkheden die binnen uw organisatie en budget de best passende zijn.

Contact

Vul onderstaand formulier in als u meer wilt weten over onze juridische adviesdiensten of neem contact op via 088-4002800.


share


Uw contactpersoon


Koen van Polanen

Directeur


connect


Neem contact op

088 - 400.28.00

Bestuurs- en Privaatrecht

Detachering

Meer contact