Gezonde leefomgeving
Integraliteit en actualiteit overal in één oogopslag

Ondersteuning gezondheidsbeleid

Met de komst van de Omgevingswet wordt gezondheid een steeds belangrijker thema binnen de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet beoogt namelijk een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Dit is een leefomgeving die er voor zorgt dat burgers niet ziek(er) worden (bescherming) én het aantrekkelijk maakt om gezond(er) te worden (bevordering). Eerder was er al veel aandacht voor gezondheidsbescherming door de negatieve invloed van het milieu op de gezondheid. Tegenwoordig zorgen ziektes als obesitas en dementie ook voor meer urgentie van gezondheidsbevordering. Een bestendig gezondheidsbeleid vraagt om een gedegen inzicht in beide aspecten.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij ondersteunen de vraagstukken rondom gezondheidsbescherming en -bevordering in uw gemeente met analyses van het gemeentelijk grondgebied en beleid. Via het combineren en in kaart brengen van de juiste (geo)data kunnen de gezondheidskansen en -belemmeringen helder in beeld worden gebracht. Via een gebruiksvriendelijke kaartviewer of door middel van 3D weergaven kan het thema gezondheid ook bespreekbaar worden gemaakt voor burgers.GIS-GEO Gezondheid

Voorbeelden van vragen waar wij een antwoord voor kunnen zoeken:

  • Welke specifieke bronnen zorgen voor geluidshinder, stikstofuitstoot of bodemvervuiling in uw gemeente en hoe kan het effect van deze bronnen worden beperkt?
  • Waar is het percentage verharding dusdanig hoog dat dit leidt tot hoge temperaturen of wateroverlast in uw gemeente en hoe kan dit worden aangepakt?
  • Belemmert de fysieke leefomgeving in uw gemeente de hoeveelheid beweging, ontmoeting en ontspanning van bewoners en waar liggen de kansen om de fysieke leefomgeving beter te gaan benutten?

Proces

Wij baseren onze analyses en advies op geodata van de kaartviewer, maar ook op data die wij ophalen uit een enquête onder bewoners. Geodata is erg nuttig om de fysieke kenmerken uit de leefomgeving (die invloed hebben op de gezondheid van burgers) in beeld te brengen. Maar op basis van geodata alleen is het niet mogelijk om uitspraken te doen over het daadwerkelijke gezondheidseffect (van de fysieke kenmerken) op bewoners én over de gewenste sturing van toekomstig beleid. Hiervoor maken wij gebruik van een enquête.

Wat levert het u op?

Door een open en transparante analyse van belemmeringen en kansen voor gezondheid,  creëert u draagvlak bij bestuur en bewoners. Daarnaast geven onze analyses u beter grip op de gemeentelijke gezondheidsopgave en (nog veel belangrijker) kunt u gaan werken aan een gezondere gemeente.

Voor wie?

Voor iedere gemeente die wil werken aan een betere gezondheid van haar bewoners en hiervoor nog ambities moet opstellen of zoekt naar een concrete uitwerking van de uitgesproken ambities.

Kosten

De prijs van de analyses is sterk afhankelijk van uw concrete vraagstukken en de beschikbaarheid en geschiktheid van de benodigde geodata. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en maken op basis van uw vraagstukken een offerte op maat.

Vraag online demo aan

Informatie over onze Gis-Geodata diensten

Met onderstaand formulier kunt u vrijblijvend meer informatie opvragen over onze dienstverlening op het gebied van Gis-Geodata.
  • Ik wil meer weten over (meerdere keuzes mogelijk)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen: 088-4002800


share


Onze adviseur vertelt u graag meer


Ron Visscher

Partner & Manager Ruimtemeesters Advies


connect


Neem contact op

088 - 400.28.00

Bouwkunde

Detachering

Meer contact