Gezonde leefomgeving
Integraliteit en actualiteit overal in één oogopslag

Ondersteuning gezondheidsbeleid

Met de komst van de Omgevingswet wordt gezondheid een steeds belangrijker thema binnen de fysieke leefomgeving. Eerder was er al veel aandacht door de invloed van milieukwaliteit op gezondheid (q-koorts, stikstof, hittestress). Maar ook de nieuwe belangrijke volksziektes als obesitas en dementie worden steeds vaker in verband gebracht met een goede inrichting van de fysieke leefomgeving. Het bevorderen van de gezondheid vraagt om een gedegen inzicht in de milieukwaliteit en kenmerken van het gemeentelijk grondgebied.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij ondersteunen de vraagstukken rondom de gezondheidsbevordering met heldere analyses van uw grondgebied.

  • Welke bronnen zorgen voor geluidshinder, stikstofuitstoot en waar is het percentage verharding dusdanig hoog dat dit leidt tot te hoge temperaturen in de stad?
  • Hoe verhouden deze gegevens zich met de cijfers rond gezondheidsbeleving van de GGD?GIS-GEO Gezondheid
  • Waar liggen kansen om in te grijpen in de fysieke leefomgeving door bijvoorbeeld het creëren van extra waterpartijen en het wegnemen van verharding?
  • Waar kunnen nieuwe ontmoetingsplaatsen worden ingericht en waar is ruimte voor extra speeltoestellen?
  • Welke veehouderijen hebben de grootste invloed op de gezondheid van uw inwoners?

Via het combineren en in kaart brengen van de juiste Geodata kunnen de kansen en belemmeringen voor de gezondheidsbevordering in beeld worden gebracht. Middels GIS-analyses kunnen zo kansrijke gebieden en locaties worden aangewezen. Via een gebruiksvriendelijke kaartviewer of 3d weergaven kan ook samen met de inwoners naar gezondheidsbevorderende ingrepen worden gezocht.

Wat levert het u op?

Door een open en transparante zoektocht naar geschikte locaties creëert u gedurende het proces van gezondheidsbevordering draagvlak bij bestuur en inwoners. Ook de haalbaarheid van de ambities rondom gezondheidsbevordering binnen uw gemeente kan worden getoetst. Onze toepassingen met GIS-analyses van beschikbare Geodata geven u grip op de gemeentelijke gezondheidsopgave.

Voor wie?

Voor elke gemeente die in haar gezondheidsbeleid wil werken aan een betere gezondheid en welzijn van haar inwoners maar nog zoekt naar een concrete uitwerking van de uitgesproken ambities.

Kosten

We starten met het in kaart brengen van uw gemeente op basis van actuele hoogtegegevens van uw gemeente. De kosten hiervan bedragen ca. € 3.500,- tot € 5.000,-  afhankelijk van de grootte van het grondgebied. Van daaruit kan elke benodigde GIS-analyse worden uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld het percentage verharding per woonwijk of aanwezige hinderlijke bedrijvigheid binnen woongebieden. Maar ook op andere beleidsterreinen kunt u tegelijkertijd de kaarten gaan bevragen. De prijs van de analyses is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en geschiktheid van benodigde Geodata. Wij geven graag een demonstratie van de mogelijkheden en maken op basis van uw  concrete vraagstukken een offerte op maat.

Vraag online demo aan

Informatie over onze Gis-Geodata diensten

Met onderstaand formulier kunt u vrijblijvend meer informatie opvragen over onze dienstverlening op het gebied van Gis-Geodata.
  • Ik wil meer weten over (meerdere keuzes mogelijk)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen: 088-4002800


share


Onze adviseur vertelt u graag meer


Bart van Strien

Adviseur GIS & Geodata en Leefomgeving


connect


Neem contact op

088 - 400.28.00

Bouwkunde

Detachering

Meer contact