Gezonde leefomgeving
Integraliteit en actualiteit overal in één oogopslag

Gezonde (fysieke) leefomgeving

Met de komst van de Omgevingswet wordt gezondheid een steeds belangrijker thema binnen de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet beoogt namelijk een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Dit is een leefomgeving die de gezondheid van inwoners beschermt tegen de negatieve invloed van het milieu en bevorderd door gezonde (leefstijl)keuzes aantrekkelijk te maken. Onder de Omgevingswet is het beschermen van de gezondheid verplicht door bijvoorbeeld het voorzorgprincipe of de zorgplicht vast te leggen in het Omgevingsplan. Hoewel het bevorderen van de gezondheid geen verplichting kent, zorgen opgaven als obesitas, eenzaamheid en dementie wél voor meer urgentie ten aanzien van gezondheidsbevordering. De inrichting van de leefomgeving biedt kansen om ook deze opgaven aan te pakken.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij geven advies over vraagstukken rondom gezondheidsbescherming en -bevordering in relatie tot de fysieke leefomgeving in uw gemeente. Dat doen we door middel van strategisch en tactisch advies, eventueel in combinatie met analyses van het gemeentelijk grondgebied en beleid. Hierbij kan gedacht worden aan het invullen van de gezondheidsparagraaf in de omgevingsvisie of het omgevingsplan.

Het gaat er daarbij om het vinden van de juiste balans tussen bescherming van de gezondheid enerzijds en het benutten van de fysieke leefomgeving anderzijds.

Voorbeelden van vragen waar wij een antwoord voor kunnen zoeken:

  • Waar liggen kansen en opgaven in de fysieke leefomgeving met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen aangaande milieurisico’s? Denk hierbij met name aan luchtverontreiniging, geluid- en geurhinder. Welke ontwikkelingen zijn waar wenselijk?
  • Belemmert de fysieke leefomgeving in uw gemeente de hoeveelheid beweging, ontmoeting en ontspanning van bewoners en waar liggen de kansen om de fysieke leefomgeving beter te gaan benutten?
  • Hoe vertaal je deze kansen en opgaven in ambities en concrete maatregelen?
  • Hoe kan de gemeente de verbinding leggen tussen het fysiek en sociaal domein om sociale en gezondheidsopgaven aan te pakken in het fysieke domein en andersom?

Proces

Op basis een vrijblijvend gesprek inventariseren wij hoe we u het beste kunnen adviseren over gezondheid in de leefomgeving. Afhankelijk van uw behoefte, kunnen wij (delen van) de leefomgeving in kaart brengen, en u begeleiden in het formuleren van gezonde ambities voor de leefomgeving. Daarnaast denken wij mee over een vertaling van (deze) ambities naar concrete maatregelen en regels in het omgevingsplan. Tevens bieden wij verschillende cursussen aan om uw bestuur of ambtenaren meer inzicht te geven in een gezonde leefomgeving en de planologische borging hiervan.

Wat levert het u op?

U geeft een waardevolle invulling aan het begrip gezondheid in de processen van de Omgevingswet. U krijgt beter grip op de gemeentelijke gezondheidsopgave en u kunt gericht gaan werken aan een gezondere gemeente. Onze open en transparante analyses creëren bovendien draagvlak bij zowel bestuur als bewoners.

Voor wie?

Voor iedere gemeente die werk wil maken van de gezondheid van haar inwoners en hiervoor nog ambities moet opstellen of zoekt naar een concrete uitwerking van de uitgesproken ambities.

Kosten

Onze kosten zijn sterk afhankelijk van uw concrete vraagstukken. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en maken op basis van dat gesprek een offerte op maat.


share


Onze adviseur vertelt u graag meer


Karlien van den Hout

Adviseur leefomgeving, Kerndocent veilige en gezonde leefomgeving


connect


Neem contact op

088 - 400.28.00

Bouwkunde

Detachering

Meer contact