Omgevingstafel
Versnel en realiseer!

Versnelling vooroverleg

Versnel en realiseer: de omgevingstafel is een nuttige tool om de verkenningsfase en het integraal vooroverleg bij ruimtelijke initiatieven te versnellen.

Dit is wat wij zien

De Omgevingswet nadert met rasse schreden, zo snel dat er een tweetal reacties zijn te onderscheiden binnen het gemeentehuis. Een groep voelt de urgentie en ziet kansen. Een andere groep voelt vooral dreiging van een verandering waar we nog niet klaar voor zijn. Dit vertaalt zich soms in weerstand.

Aan de slag gaan met veranderingen van werkprocessen en samenwerking kan heel leerzaam en waardevol zijn. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de beoordeling van initiatieven in de fysieke leefomgeving. Alle gemeenten zoeken op dit moment naar een nieuwe of vernieuwde manier om initiatieven snel, integraal en samen met belanghebbenden op te pakken. Landelijk heeft men hiervoor de term ‘Omgevingstafel’ gekozen.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij helpen overheden en hun ketenpartners bij het inrichten van een volledig gestroomlijnd vooroverleg (omgevingstafel) proces. Wij adviseren u welke stappen in het proces niet moeten worden vergeten, welke stakeholders echt aan tafel moeten zitten en hoe u om moet gaan met initiatiefnemers of belanghebbenden. Ook coachen wij uw medewerkers in bijvoorbeeld gesprekstechnieken en onderhandeling. Gezamenlijk komen we zo tot kansrijke integrale realisatie van projecten.

De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is behoorlijk. De duur wordt sterk ingekort waarbij de meeste aanvragen binnen 8 weken worden afgehandeld. De Omgevingswet vraagt u toch om de integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’

Wat levert het u op?

Door de fase van vooroverleg slagvaardig, volledig en correct in te richten, zult u merken dat in het vervolgtraject de termijnen makkelijker gehaald worden. Ook als deze termijn straks van 26 naar 8 weken gaat. Door versnelling van het vergunningsproces kunt ook nu al de zo gewenste (woning) bouwproductie op gang houden.

Meer weten?

Wilt u de versnelling van het integraal vooroverleg via de Omgevingstafel nu al inzetten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs of vul onderstaand contactformulier in.
 
Voor een voorbeeld ter inspiratie kunt u ons blog over de Omgevingstafel lezen
 
Blog Omgevingstafel
 
 
 

Contact

 
 
 
 
 
 
 

share