Energie en duurzaamheid

Heeft u interesse of vragen? Neem contact op voor meer informatie.

Detachering

Ruimtemeesters ondersteunt graag overheden en woningcorporaties bij energie- en duurzaamheidsvraagstukken. Denk daarbij aan het geven van advies, maken van beleid, zorgen voor draagvlak en begeleiden bij de uitvoering. Wij kijken samen met u naar de behoefte die u heeft en stemmen de route af die we samen aangaan.

Advies

Veel gemeenten kampen met een capaciteitsvraagstuk. Ruimtemeesters helpt u met de uitvoering van energie- en duurzaamheidsvraagstukken door een consultant met de betreffende expertise in te zetten. Denk daarbij aan het ontwikkelen van wijkuitvoeringsplannen, het behandelen van vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie, het reduceren van energiearmoede en het begeleiden van participatietrajecten.

 

Outsourcing

Ruimtemeesters handelt dossiers af voor verschillende gemeenten op de onderwerpen energie en duurzaamheid.
Daarbij beoordelen wij de wenselijkheid van de aanvraag van bijvoorbeeld een zonnepark op basis van relevant beleid en begeleiden wij de ruimtelijke procedure.

Wat houdt Energie en Duurzaamheid in?

Energie en duurzaamheid zijn thema’s die tegenwoordig bij iedere ruimtelijke ontwikkeling aan bod komen. Bij het (her)ontwikkelen van een gebied moet er rekening worden gehouden met de mate waarin het gebied energieneutraal dient te worden, hoe het gebied klimaatadaptief en natuurinclusief wordt en of de waterhuishouding op orde is. Dit zijn slechts enkele thema’s die onderdeel uitmaken van de integrale fysieke leefomgeving en bijdragen aan de kwaliteit van een gebied. Deze thema’s combineren in een aantrekkelijke en uitvoerbare ruimtelijke ontwikkeling kan een uitdaging zijn. Ruimtemeesters heeft duurzaamheid in het DNA zitten en gaat de uitdagingen rondom circulaire gebiedsontwikkeling graag aan!

Energietransitie

De energietransitie is in volle gang; Nederland wordt stap voor stap aardgasvrij, de warmtevraag wordt fors gereduceerd en we stappen over op duurzame energie. Ruimtemeesters wilt u graag ondersteunen in dit proces. Met onze specialistische kennis van de technische en financiële kant, ervaring met participatie- en communicatietrajecten en kennis van de juridische kaders zijn wij de uitgelezen partner om u bij te staan in dit complexe proces. Dit doen we door de belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de plannen. Ook brengt Ruimtemeesters geschikte locaties in beeld voor grootschalige opwek van duurzame energie, vertalen we de Transitievisie Warmte naar gedetailleerdere Wijkuitvoeringsplannen en helpen we met het reduceren van energiearmoede.

Onze werkwijze

Ruimtemeesters denkt graag mee over een realistische aanpak bij duurzame gebiedsontwikkeling. Wij geven advies, maken beleid, zorgen voor draagvlak binnen uw gemeente en begeleiden bij de uitvoering. Hierbij streven we ernaar om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, de sociale cohesie te versterken en waarde toe te voegen aan plekken waar mensen gebruik van maken. We zetten in op het verbinden van buurten, het hergebruiken van gebouwen en functies maar ook het ondersteunen van gezondheid en veiligheid in een gemeenschap. Om dit voor elkaar te krijgen vinden we het belangrijk alle stakeholders mee te nemen in het proces. Ruimtemeesters is altijd op zoek naar integraliteit en is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van de juiste partijen. Via een uitvoerbaarheidsscan worden alle partijen betrokken en gaat Ruimtemeesters beoordelen of gemeentelijk beleid uitvoerbaar is en hoe dit zal landen in het omgevingsplan. Dit bieden wij aan op verschillende schaalniveaus: van een gebied tot een specifieke locatie.

Ruimtelijke ontwikkeling

Onze ruimtelijke onderbouwingen brengen alle aspecten uit de leefomgeving samen en geven ruimte en kwaliteit aan ontwikkelingen.

Lees verder

Transitie buitengebied

Transities in energie, landbouw en in het woningtekort zijn allemaal maatschappelijke kwesties die druk leggen op de ruimte in het buitengebied en de grenzen van landelijke kernen.

Lees verder

Evenementen

Uw evenementlocaties zijn bij ons in goede handen; geluid, veiligheid en gezondheid.

Lees verder

Flexwonen

Wij nemen graag uw stapel dossiers uit handen, van principeverzoeken tot bestemmingsplannen; wij creëren ruimte in de werkvoorraad.

Lees verder

Gezonde en groene wijken

Juridische of sociaalgeografische kennis nodig om tot een passend beleid gezonde leefomgeving te komen?

Lees verder

Direct hulp of advies nodig?

Niet gevonden wat u zocht of hulp nodig bij specifieke vraagstukken? Neem direct contact met ons op:

088 – 400 28 00
welkom@ruimtemeesters.nl

Wij bieden de overheid en marktpartijen praktische en effectieve oplossingen, lees hier meer over onze diensten.

Hulp nodig op het gebied van Energie en duurzaamheid?