ACTUEEL / Jurisprudentie en wetgeving

Actualiteiten omgevingsrecht – week 39

Jurisprudentie en wetgeving
09-10-2019

Jurisprudentie Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling (ECLI:NL:RVS:2019:3271) De raad van de gemeente Bergen stelt in 2018 een […]

Actualiteiten omgevingsrecht – week 31

Jurisprudentie en wetgeving
19-08-2019

Jurisprudentie Artikel 8 EVRM: respect voor woning (ECLI:NL:RVS:2019:2638) De gemeente Wassenaar verleent in het kader van […]

Actualiteiten omgevingsrecht – week 29

Jurisprudentie en wetgeving
16-08-2019

Wanneer wordt het houden van honden bedrijfsmatig? (ECLI:NL:RBLIM:2019:6217) De gemeente Echt-Susteren weigert handhavend op te treden […]

Actualiteiten omgevingsrecht – week 27

Jurisprudentie en wetgeving
15-07-2019

Jurisprudentie Beslissing op bezwaar: alsnog opleggen van last onder dwangsom behoeft geen nieuw primair besluit (ECLI:NL:RVS:2019:2147) […]

Actualiteiten omgevingsrecht – week 26

Jurisprudentie en wetgeving
04-07-2019

Jurisprudentie Toepassing van vertrouwensbeginsel; geen gerechtvaardigd vertrouwen (ECLI:NL:RVS:2019:2021) Volgens recente uitspraak van de ABRS (ECLI:NL:RVS:2019:1694) dient, […]

Actualiteiten omgevingsrecht – week 24

Jurisprudentie en wetgeving
28-06-2019

Jurisprudentie Studentenherrie en belangenafweging bij afwijken van het bestemmingsplan (ECLI:NL:RBLIM:2019:5561) De rechtbank oordeelt dat de gemeente […]

Actualiteiten omgevingsrecht – week 23

Jurisprudentie en wetgeving
20-06-2019

Jurisprudentie Termijnoverschrijding indienen zienswijze bestemmingplan verschoonbaar (ECLI:NL:RVS:2019:1887) Bevestiging van vaste jurisprudentie van de ABRS. Een eventueel […]

Actualiteiten omgevingsrecht – week 22

Jurisprudentie en wetgeving
13-06-2019

Jurisprudentie Beroep op ‘nieuw’ vertrouwensbeginsel slaagt niet (ECLI:NL:RVS:2019:1838) Overtreder doet een beroep op het vertrouwensbeginsel. Hierbij […]

Actualiteiten omgevingsrecht – week 18

Jurisprudentie en wetgeving
22-05-2019

Einde crisistijd – houdbaarheid ‘kruimelgevallenregeling’. (ECLI:NL:RVS:2019:1484) De gemeente Midden-Drenthe verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van […]