Arbeidsmigranten

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Veel gemeenten in Nederland kennen een tekort aan woningen. Niet alleen voor hun eigen inwoners maar ook voor buitenlandse werknemers. Hoe zorg je dan voor een evenwichtig huisvestingsbeleid? Maak je onderscheid tussen short-stay en mid-stay? Ruimtemeesters begeleidde al diverse gemeenten bij het opstellen van dergelijk beleid. Wij zijn hierbij voorstander van integraal beleid. We betrekken hierbij dus onze specialisten op de gebieden gezondheid, veiligheid en participatie.


share


Details

Opdrachtgever

Diverse gemeenten

Periode

2015-heden

Functie

Huisvestingsbeleid