Brede school Giessen-Rijswijk

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

De gemeente Woudrichem werkt in Giessen-Rijswijk aan de ontwikkeling van een nieuwe Brede School. Woningbouwcoöperatie Woonlinie bouwt de school. Schoolbestuur De Parel is straks de belangrijkste gebruiker. Grote buurman HAK (van de groenten) heeft bezwaren.

Ruimtemeester Martijn van Gessel is in opdracht van de gemeente Woudrichem projectleider voor dit plan. Hij is verantwoordelijk voor het begeleiden van zowel het bestemmingsplan- als de planrealisatie. Hoewel de voorbereidingen op de uitvoering reeds plaatsvinden, is er sprake van een ingesteld beroep bij Raad van State door het naastgelegen bedrijf (HAK). De ondernemers eisen een verkeersveilige situatie alvorens akkoord te gaan met de bouw van de Brede School. De gemeente is in overleg met ondernemers om te komen tot een oplossing.

De meerwaarde van Martijn ligt daarbij in het zoeken naar gezamenlijke oplossingen en het in beweging houden van het proces binnen het soms complexe maatschappelijke krachtenveld. Hij vormt daarbij de spil binnen de gemeentelijke organisatie (ambtelijk en bestuurlijk) en die tussen de externe partijen.

Fotografie/impressies: RoosRos Architecten

 


share


Details

Opdrachtgever

Gemeente Woudrichem

Periode

2015

Functie

Projectleider Ruimtelijke Ordening