Pilot Omgevingswet Dombosch

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Ruimtemeesters ondersteunt de projectleider van het experiment Dombosch in de gemeente Geertruidenberg. In het experiment Dombosch wordt onder de naam ‘Dombosch werkt!’ samen met de ondernemers van het bedrijventerrein en de direct omwonenden gewerkt aan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Hierbij wordt het traject zoveel mogelijk vanuit de geest van de Omgevingswet opgepakt. Ron Visscher is als adviseur Omgevingswet namens Ruimtemeesters bij het project betrokken.

Door de ondernemers zo vroeg mogelijk aan tafel te vragen wordt gepoogd met het nieuwe plan echt aansluiting te vinden met de beleveniswereld van de ondernemers op het terrein. Dit om e zorgen dat de uiteindelijk op te nemen regels voor hen ook inzichtelijk en voorspelbaar zijn zoals de Omgevingswet beoogd. Ook moet het plan hen hierdoor meer ruimte geven om te ondernemen. Via werksessies, een online participatieplatforms en nieuwsbrieven worden de meningen van de betrokkenen gepeild en vertaald naar een Omgevingsvisie voor dit deelgebied. Deze wordt vervolgens in overleg met diezelfde ondernemers en omwonenden vertaald naar een voorspelbaar Omgevingsplan. De pilot is inmiddels formeel opgenomen in de 17de tranche van de crisis en herstelwet zodat ook geëxperimenteerd kan worden met de ruimte die deze wet in aanloop naar de Omgevingswet biedt.

Ruimtemeesters adviseert de gemeentelijk projectleider bij het uitstippelen van de projectaanpak en inventariseert bestaande belemmeringen en activiteiten via onze GIS en Geodata diensten. Hiermee worden de wensen van de ondernemers op eenvoudige wijze gecombineerd met reeds bestaand beleid en regelgeving. Hierdoor kan een realistisch maar vooruitstrevend omgevingsplan worden opgesteld.


Wilt u meer info over ondersteuning van pilots of experimenten of over onze GIS en Geodata diensten? neem dan contact op met Ron Visscher via ron@ruimtemeesters.nl of bel 088-4002800.


share


Details

Opdrachtgever

Gemeente Geertruidenberg

Periode

2018

Functie

Adviseur Omgevingswet