Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Het Projectbureau voert de samenwerkingsovereenkomst Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard uit. De samenwerkingsovereenkomst beoogt de landschappelijke inpassing van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard te verbeteren en tegelijkertijd de economische kansen van de betrokken tuinbouwbedrijven te vergroten.

Het Projectbureau ondersteunt tuinders die willen verplaatsen naar intensiveringsgebieden en willen investeren in de openbare ruimte. Het Projectbureau kent subsidie toe aan tuinders die willen investeren in bijvoorbeeld groenstroken, fietspaden, waterberging, natuurvriendelijke oevers en dergelijke.

Ook tuinders die willen stoppen, kunnen bij het Projectbureau terecht voor advies en informatie.

Inwoners van de Bommelerwaard die ideeën hebben over een mooiere landschappelijke inrichting van de Bommelerwaard kunnen meewerken aan de masterplannen die voor de intensiveringsgebieden worden opgesteld.


share


Details

Opdrachtgever

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Periode

2013-2014

Functie

Juridisch adviseur Vergunningverlening en Handhaving