Casemanager RO – Gemeente Woensdrecht

Vanwege het uitvallen van een medewerker RO, is er bij de gemeente Woensdrecht een behoorlijke werkvoorraad blijven liggen met betrekking tot de principeverzoeken en de wijzigingsplannen. Eén van onze Ruimtemeesters is als Casemanager Ruimtelijke Ontwikkeling voor 18 uur per week bij de gemeente Woensdrecht aan de slag gegaan. De werkzaamheden van een Casemanager RO bestaan in de praktijk grotendeels uit het behandelen van wijzigingsplannen op grond van wijzigingsbevoegdheden die in de vigerende bestemmingsplannen zijn opgenomen en het behandelen van principeverzoeken; de zogeheten uvro’s.

Gemeente Woensdrecht heeft bij Ruimtemeesters de vraag neergelegd of wij over een expert beschikken die hen kan ondersteunen de opgelopen werkvoorraad weg te werken. Na overleg met de expert over de opdracht, vond er een digitaal kennismakingsgesprek plaats en kwamen beide partijen snel tot overeenstemming over de opdracht. 

Om snel adviezen van de verschillende disciplines per verzoek in kaart te brengen, is er in de gemeente Woensdrecht een omgevingstafel opgezet. Elk principeverzoek bevat een advies van alle disciplines die de Casemanager RO bundelt en meeneemt in zijn definitieve advies aan het college van B&W. In de vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Woensdrecht zijn veel wijzigingsbevoegdheden opgenomen, wat inhoudt dat er ook veel wijzigingsplannen worden ingediend. De tijd die het kost om de wijzigingsplannen te begeleiden verschilt per initiatief en per fase waarin de procedure zich bevindt. Dit houdt in de praktijk in dat er in de ene week meer tijd is voor de wijzigingsplannen en de andere week meer tijd is voor de principeverzoeken. 

Het resultaat is dat de lijst met principeverzoeken inmiddels kleiner is geworden en dat de meeste verzoeken met een hoge prioriteit zijn afgerond. De wijzigingsplannen zijn allemaal opgestart en een deel ervan ligt voor vaststelling ter inzage. De gemeente Woensdrecht is erg tevreden met het resultaat. Initiatieven die al langer dan een jaar wachten op een uitspraak van het college van B&W zijn afgehandeld en kunnen verder met de procedure. De gemeente beschikt nu over een duidelijk overzicht en alle dossiers die er al te lang lagen zijn inmiddels afgehandeld. Nu is het de taak om een duidelijk plan van aanpak op te stellen en ervoor te zorgen dat alle openstaande verzoeken binnen een afzienbare termijn afgehandeld worden.

 

Waar Floris echt trots op is?

Portretfoto van medewerker Floris Franck“Ik ben trots op hoe ik nieuwe werkzaamheden heb opgepakt die bij deze functie horen en hoe ik door de hulp van mijn collega’s van Ruimtemeesters de dossiers succesvol heb kunnen behandelen.”

 

Floris Franck, Junior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Outsourcing

Elke gemeente streeft in principe naar korte doorlooptijden van plannen of dossiers om zo haar dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Om deze doelstelling te behalen is outsourcing van bepaalde werkzaamheden vaak een goede oplossing. Bij outsourcing worden losse of grotere aantallen dossiers dan wel taken uit handen gegeven om extern uitgevoerd te worden.

Lees meer over deze expertise

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?

Contactformulier