Ruimte & Wonen KAN: huisvesten vluchtelingen en statushouders

 

Woensdag 27 januari 2016 vond alweer de tweede themabijeenkomst plaats van Ruimte & Wonen KAN. Ditmaal over het huisvesten van vluchtelingen en statushouders. Een zeer actueel en aansprekend onderwerp voor de 85 deelnemers van verschillende overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Hieronder vind u het programma van de middag, inclusief bijbehorende presentaties. Klik om te downloaden

 

Bekijk hier de video Asielprocedure Gemeente:

 

VNG / OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) (Suzanne Jansen)

Ondersteuningsteam van de VNG.

Toelichting op bestuursakkoord / Op zoek naar succesfactoren: wat biedt de OTAV: ondersteuning, subsidieregeling. DOWNLOAD

OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) >

Ondersteuning uitvoering gemeentelijk beleid asielzoekers en vergunninghouders >


Provincie Gelderland (Alex Elferink)

Ondersteuning door de provincie. DOWNLOAD

Tijdelijke stimuleringsregeling >

Discussie en actuele informatie:

Meer informatie >


Gemeente Arnhem en Nijmegen (Marijn Willemen en Rietje Joosten)

Inzoomen op statushouders: de verschillende opties (korte interviews over de strategie in Arnhem en Nijmegen).


Regio Food Valley (Willem van Santen)

Wat biedt regionale samenwerking?

DOWNLOAD


Volkshuisvesting Arnhem (Ad van Arkel)

Wat kunnen corporaties bieden? DOWNLOAD

Aedes informatie van en voor corporaties over huisvesting van statushouders >


Ruimtemeesters (Koen van Polanen)

Juridische procedures en draagvlak

Meer informatie >


Buro SBH (Michiel Akkersdijk)

Businessmodellen transformatie. DOWNLOAD

Meer informatie >


Bam Utiliteitsbouw (Wouter Würdeman)

Businessmodel commerciële woningbouw. DOWNLOAD

Meer informatie >


Jan Provoost

Tijdelijke woningen. DOWNLOAD


Platform Opnieuw thuis

Het Platform is een stimulerend samenwerkingsverband van gemeenten, woningcorporaties, provincies, COA, Aedes, VNG, IPO, Platform 31 en ministeries SZW, V&J en BZK. Zij zetten de schouders onder het zoeken en vinden van oplossingen.

Informatie, factsheets en handreikingen over alle aspecten van huisvesten van vluchtelingen en statushouders.

https://www.opnieuwthuis.nl/

https://www.coa.nl/nl/keten-en-samenwerkingspartners/gemeenten/huisvesting

Helpdesk Uitvoering van het COA (0800-0238023)

 

96b2a5ad-b48d-4672-87e3-630d718f01ff-original


shareEén reactie:

Duidelijk. Wel graag actie. Plaatsing in kleine eenheden zodat integratie beter op gang komt.

uw reactie

Joost Pesch


connect