Dorien Jansen

Dorien Jansen

In het werkveld van de ruimtelijke ontwikkeling heb ik gewerkt als (juridisch) planoloog, projectleider en beleidsmedewerker vrijetijdseconomie. Ruimte is voor mij altijd veel meer dan de plek op een kaart alleen. Interacties van mensen en hoe de inrichting hier aan kan bijdragen om deze te versterken of op een andere manier vorm te geven is net zo van belang. Dat begint al bij de voorbereiding van een nieuwe aanvraag of project.

Ik werk graag samen met diverse vakdisciplines en betrokkenen uit het betreffende gebied om zo tot een duurzame ontwikkeling te komen. Duurzaamheid gaat daarbij verder van het gebruik van materialen. Het gaat er mij om dat er nieuwe verbindingen tot stand komen die ook lang na de oplevering nog een positief effect hebben op het gebied en de mensen die er gebruik van maken. 


share


INFO

Opleiding

Urban Geography, Universiteit Utrecht

Werkervaring

Ruimtemeesters

Functie

Consultant Ruimtelijke Ordening

Blogs

Lees ze hier