Eva Jongsma

Portretfoto van medewerker Eva Jongsma

FUNCTIE

Junior adviseur leefomgeving

Profiel

Eva is van nature een nieuwsgierig persoon en haar interesse gaat uit naar veel verschillende gebieden. Dit is terug te zien in de verschillende opleidingen die zij heeft gevolgd. Tijdens haar bachelor Sociologie en master Bestuurskunde in Rotterdam heeft ze een duik genomen in het sociale domein en heeft ze zich specifiek gefocust op migratie en diversiteit. Tijdens haar master Planologie in Nijmegen heeft ze zich verdiept in het ruimtelijk domein met daarbij de nadruk op participatie. Tijdens haar afstudeeronderzoek voor de gemeente Amsterdam heeft ze de bewonersparticipatie en de tevredenheid hierover getoetst voor een buurt in de Bijlmer. De combinatie van deze studies geeft haar een brede kijk op de leefomgeving.

Expertise

Eva’s expertise ligt bij het samenbrengen van verschillende belanghebbenden rondom een sociale of ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij legt ze een nadruk op de participatie van alle belanghebbenden en probeert ze ook minder gehoorde stemmen oprechte aandacht te geven. Niet het recht van de sterkste geldt, maar de focus ligt op samenwerken.

Meesterschap is

het verbeteren van de leefomgeving door middel van goed en doordacht advies te geven én dit te vertalen naar een concrete aanpak.

Droomproject

Een droomproject is voor Eva een plan maken voor het verbeteren van een wijk of buurt met een verscheidenheid aan sociaaleconomische en ruimtelijke problemen zoals verloedering of leegstand in samenspraak met bewoners en andere stakeholders. Ze ziet graag dat verschillende partijen samenkomen en uit eigen kracht een verandering teweegbrengen.