Maarten de Wit

Maarten de Wit

Een hoogwaardige fysieke leefomgeving is naar mijn mening belangrijk, omdat dit bijdraagt aan een veilig en gezond Nederland. Het omgevingsrecht is een belangrijk instrument voor het waarborgen hiervan. Als adviseur van Ruimtemeesters, wil ik een bijdrage leveren aan een hoogwaardige fysieke leefomgeving. Dit laatste met een open blik. Ik wil samen met de klant kijken of en zo ja, op welke wijze een project gerealiseerd kan worden. Daarbij vind ik dat het uitgangspunt ‘ja, tenzij’ moet zijn, echter wel met inachtneming van de geldende wet en regelgeving. Op die manier worden naar mijn mening zowel de private als publieke belangen het beste behartigd. 


share


INFO

Opleiding

Juridische Hogeschool HBO-rechten - Bachelor

Werkervaring

Ruimtemeesters

Functie

Juridisch consultant