Miranda Pals-Reiniers

Portretfoto van medewerker Miranda Pals-Reiniers

FUNCTIE

Senior jurist omgevingsrecht

Door haar jarenlange ervaring als advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht, heeft Miranda veel inhoudelijke kennis en kunde vanuit verschillende invalshoeken. In deze functie adviseerde zij gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen (bijvoorbeeld projectontwikkelaars). De planologische besluitvormingsprocessen en kansen/risico’s in verband met juridische procedures kennen voor haar geen geheimen meer. Miranda is een complete jurist omgevingsrecht die snel schakelt en tot de kern van een probleem komt door haar analytische vermogen.

Miranda’s Meesterschap

Miranda verplaatst zich gemakkelijk in een opdrachtgever, kan een bepaalde problematiek snel doorgronden en van een passende en praktische oplossing voorzien. Als senior jurist in het algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en civielrecht is Miranda bedreven in meerdere specialismen, zoals het planologische instrumentarium ten behoeve van besluitvorming in de fysieke leefomgeving, handhavingszaken en contractvorming en -beoordeling. Ze adviseert zowel overheden als bedrijven en particulieren.

Het leukste aan mijn werk vind ik het kunnen werken in en met verschillende organisaties, op wisselende inhoudelijke gebieden zodat telkens andere kwaliteiten aangesproken worden.

Wat houdt het werk van Miranda in?

Als Senior Jurist Omgevingsrecht houdt Miranda zich onder andere bezig met de advisering over en het (bege-)leiden van planologische plannen en procedures, maar ook het opstellen en toetsen van overeenkomsten en de implementatie en ondersteuning bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Ook voert ze bezwaar- en beroepsprocedures en ontwikkelt ze concrete juridische producten.

Miranda heeft voor Ruimtemeesters gekozen omdat…

De organisatie integrale kennis en kunde op het gebied van de ruimtelijke omgeving heeft vanuit diverse disciplines. Ook heeft ze voor Ruimtemeesters gekozen vanwege de kennis en ervaring met het begeleiden van partijen in het werken met de Omgevingswet en de mogelijkheid om te kunnen werken in en met verschillende organisaties. Miranda is het meest trots dat ze van meerwaarde kan zijn in een opdracht, of dat nu een grote of een kleine opdracht is.

Meesterschap is het geven van maatwerk advies vanuit juridische deskundigheid en creativiteit. Rekening houdend met de vraag achter de vraag, maar ook met de context van de kwestie en de strategie en belangen op de langere termijn.