Miranda Pals-Reiniers

Miranda Pals-Reiniers
Juridische dienstverlening (procederen en adviseren) op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen (ontwikkelaars). Specifiek op het gebied van planologische besluitvorming en -procedures (Wabo, Wro, Chw); planschade(verhaalsovereenkomsten), Wet voorkeursrecht gemeenten.

share


INFO

Opleiding

Nederlands recht met specialisatierichting European Law School aan de Universiteit Maastricht
Grotius Academie leergang Omgevingsrecht (postdoctorale specialisatie)

Werkervaring

Advocatuur (omgevingsrecht; ruimtelijk bestuursrecht)
Gemeente Vught

Functie

Senior jurist omgevingsrecht

Blogs

Lees ze hier