Miranda Pals-Reiniers

Portretfoto van medewerker Miranda Pals-Reiniers

FUNCTIE

Senior jurist omgevingsrecht

Profiel

Door jarenlange ervaring als advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht heeft Miranda veel inhoudelijke kennis en kunde vanuit verschillende invalshoeken. In deze functie adviseerde zij gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen (bijvoorbeeld projectontwikkelaars). De planologische besluitvormingsprocessen en kansen/risico’s in verband met juridische procedures kennen voor haar geen geheimen meer. Miranda is een complete jurist omgevingsrecht die snel schakelt en tot de kern van een probleem komt.

Expertise

Miranda maakt een nieuwe werkomgeving zich snel eigen. Bovendien verplaatst zij zich gemakkelijk in een opdrachtgever, kan zij een bepaalde problematiek snel doorgronden en van een passende en praktische oplossing voorzien. Als senior jurist in het algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en civielrecht is Miranda bedreven in meerdere specialismen waaronder het planologische instrumentarium  ten behoeve van besluitvorming in de fysieke leefomgeving, handhavingszaken en contractvorming en-beoordeling. Ze adviseert zowel overheden als bedrijven en particulieren.

Meesterschap is

Het geven van maatwerk advies vanuit juridische deskundigheid en creativiteit. Rekening houdend met de vraag achter de vraag, maar ook met de context van de kwestie en de strategie en belangen op de langere termijn.

Droomproject

Ieder project in de fysieke leefomgeving waaraan Miranda een vakinhoudelijk relevante bijdrage kan leveren in het bereiken van resultaat waardoor mensen, projecten of processen verder kunnen, is voor haar een droomproject.