Thijmen Verschure

Portretfoto van medewerker Thijmen Verschure

FUNCTIE

Consultant Leefomgeving & RO

Thijmen heeft Ruimtelijke Ordening en Planologie gestudeerd aan Breda University of Applied Sciences. Na zijn studie heeft hij een zijstapje gemaakt naar omgevingsmanagement in de aannemerij. In deze periode heeft hij verschillende functies bekleed in het omgevingsteam binnen diverse infrastructurele projecten. Tijdens zijn werkzaamheden besefte hij dat hij meer aan de voorzijde van planvorming creatief bezig wilde zijn. Deze wens heeft hij tot vervulling gebracht in zijn nieuwe functie binnen de ruimtelijke ordening.

Thijmens Meesterschap

Door zijn ervaring in diverse grote infrastructurele projecten heeft hij de taal leren spreken van ontwerpers, werkvoorbereiders, planners en diverse overheidsinstanties. Hij is makkelijk in de omgang en is een echte teamspeler. Thijmen heeft inzicht in wat er na besluitvorming moet worden uitgevoerd. Hier speelt hij bij planvorming slim op in. Door accuraat te werken, proactief mee te denken met de initiatiefnemer(s) en resultaatgericht te zijn, zet Thijmen zich voor de volle 100% in om het gewenste einddoel te bereiken. Hij is iemand die niet in problemen denkt, maar in oplossingen.

Het leukste aan mijn werk vind ik het om ervoor te zorgen dat binnen een ontwikkeling alle neuzen dezelfde kant op staan.

Wat houdt het werk van Thijmen in?

Thijmen houdt zich bezig met het behandelen van principeverzoeken en het begeleiden van bestemmingsplanprocedures. Daarnaast is hij onderdeel van de projectgroep van een infrastructureel project, adviseert hij bij het verkopen van snippergroen en stelt hij anterieure overeenkomsten op. Thijmen zit niet stil; onlangs heeft hij de cursus Grondexploitatie aan de Scobe Academy afgerond.

Thijmen heeft voor Ruimtemeesters gekozen omdat…

De informele sfeer hem erg aansprak. Nu hij een tijd bij Ruimtemeesters werkt, bevalt deze informele sfeer hem erg goed. Daarnaast vindt hij het fijn dat er ook korte lijnen binnen de organisatie zijn. Je kan met iedereen makkelijk sparren. Thijmen is het meest trots op zijn functioneren op zijn opdracht. Het gaat hem goed af en daardoor mag hij een jaar extra op de opdracht blijven werken.

Meesterschap is oplossingsgericht denken om samen met de betrokken partijen binnen de beoogde periode het gewenste eindresultaat te realiseren.