Mijn meesterschap
Is de pragmatische aanpak op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht

Openbare Orde en Veiligheid

Steeds meer gemeenten worden geconfronteerd met problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ten eerste moet hier gedacht worden aan de groeiende problematieken rondom de productie, de handel en het gebruik van drugs. Maar ook huiselijk geweld en verwarde personen zijn zaken die tot de portefeuille van de burgemeester behoren. Daarnaast zorgen actuele ontwikkelingen voor grote veiligheidsvraagstukken. Permanente bewoning op vakantieparken en de huisvesting van arbeidsmigranten resulteren in veiligheidsvraagstukken welke alleen maar integraal opgepakt kunnen worden.

De bevoegdheden van de burgemeester worden dan ook steeds verder uitgebreid. Deze waren eerst alleen neergelegd in de Gemeentewet en de Drank & Horecawet. Met de uitbreiding van de wetgeving worden ook de bevoegdheden uitgebreid, van preventief fouilleren tot cameratoezicht.

Advies en detachering

Ruimtemeesters ondersteunt meerdere burgemeesters bij de taken van openbare orde en veiligheid. Dit doen wij door het uitbrengen van tactische adviezen in concrete veiligheidsvraagstukken of als vaste adviseur van de burgemeester door middel van tijdelijke ondersteuning. Daarnaast brengen wij regelmatig procesadviezen uit in handhavingsvraagstukken met een veiligheidscomponent en desgewenst procederen wij ook namens de gemeente.

Waar wij Meesters in zijn

Onze IV’ers en juristen zijn bedreven in het aanpakken van veiligheidsvraagstukken. Met ‘opgestroopte mouwen’ opereren zij op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht. Dit betekent dat zij snel kunnen adviseren over een slimme en effectieve aanpak. Zij beschikken over een groot netwerk en kunnen daarom snel schakelen met partners in veiligheid, zoals bijvoorbeeld de politie, Veiligheidsregio en het RIEC.

Wat kunnen wij voor u betekenen

U kunt een beroep op ons doen voor strategische of procesadviezen maar ook voor tijdelijke ondersteuning in Openbare Orde en Veiligheid. Wij beschikken daarnaast over enkele speciale producten welke de aanpak kunnen vergemakkelijken of de effectiviteit kunnen vergroten. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van big data. Kijk hiervoor ook op onze pagina over GIS en GEO-dienstverlening.

Meer over GIS & Geodata

Specifieke aandachtsgebieden

Onze Ruimtemeesters zijn specialisten die hun algemene kennis van het vakgebied dagelijks op peil houden. Daarnaast hebben zij diverse specialismen. Hieronder treft u enkele specialismen aan.

Vakantieparken

Vakantieparken vormen een groot veiligheidsrisico. Diverse vakantieparken in Nederland zijn niet meer rendabel doordat de vraag naar dit soort vakanties afneemt. Hierdoor ontstaan allerlei ontwikkelingen op vakantieparken die niet wenselijk zijn. Permanente bewoning door personen die kwetsbaar zijn (bijv. schuldhulpverlening) gecombineerd met criminele permanente bewoners zorgt voor een groeiend veiligheidsprobleem. Maar ook komen wij drugsoverlast, seksuele uitbuiting en heling tegen. Enkele van onze Ruimtemeesters zijn gespecialiseerd in de aanpak van minder vitale vakantieparken. Wij werken hierbij altijd vanuit de drie pijlers: Openbare Orde en Veiligheid, Economie en Ruimte.

Huisvesting van arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten is op voorhand niet een veiligheidsissue maar een ruimtelijk probleem. Toch merken wij vaak dat vanuit het ruimtelijk domein niet genoeg rekening wordt gehouden met de veiligheidsproblematieken die voortkomen uit de huisvesting van arbeidsmigranten. Diverse gemeenten adviseren wij daarom vanaf de start van een ruimtelijke initiatief tot huisvesting van arbeidsmigranten over alle problematieken die hiermee gepaard kunnen gaan. Hiermee kan bijvoorbeeld overlast voorkomen worden maar kan ook de verantwoordelijkheid neergelegd worden bij degene die baat bij de huisvesting heeft. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een convenant. Gelet op de doorkruisings-/tweewegenleer adviseert Ruimtemeesters dan ook altijd zowel bestuurs- als privaatrechtelijk. [Zie ook het vakgebied:bestuurs- en privaatrecht]

Bestuurs-en privaatrecht

share


Neem contact op

088 - 400.28.00

Vacatures

Nieuws

Andere vakgebieden

VACATURES

Er zijn nog geen vacatures geplaatst in dit werkgebied

LAATSTE NIEUWS


Herintroductie van het ministerie van VROM of behoud van lokale afwegingsruimte?

Blog
25-09-2020

Begin maart riepen de Kamerleden Nijboer en Ronnes op tot de herintroductie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening […]

Luister naar de stem van de omgeving

Blog
11-08-2020

Het uitstel van de Omgevingswet laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is […]

Luchtkwaliteit en Corona: gemeenten kom in actie!

Blog
21-07-2020

Inleiding Sinds de coronarisis is er hernieuwde aandacht voor luchtkwaliteit.  Verschillende onderzoeken suggereren al vanaf het […]

Gezond ventileren in tijden van Corona

Blog
23-06-2020

Gezond ventileren in tijden van corona De afgelopen tijd zijn we vaak binnen gebleven, maar voorzichtig […]