Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen treedt 1 juli in werking

 

De Actualisatieplicht vervalt per 01-07 en geeft ruimte aan de (plan)juristen om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Dit kan door het opruimen en herstructureren van je bestaande verordeningen of zelfs het alvast opstellen van een integrale omgevingsverordening.

Natuurlijk is een heldere visie van belang voor de maken van de juiste keuzes. Maar ook parapluplannen op specifieke thema’s en/of deelgebieden kunnen helpen bij de voorbereiding op het Omgevingsplan.

Samen met de bruidsschat die het rijk meegeeft kun je zo de zaken op 01-01-2021 prima op orde hebben wanneer het ‘omgevingsplan van rechtswege’ in werking treedt.

Bron: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-203.html


Wilt eens sparren over deze aanpak? Of heeft u andere vragen rond het implementatieproces? Neem dan contact op met Ron Visscher via 088-4002800 of mail ron@ruimtemeesters.nl


shareuw reactie

Ron Visscher


connect

GERELATEERD