Mijn eerste maanden als Consultant Ruimtelijke Ordening bij Ruimtemeesters

3 januari 2022 was het zover, mijn eerste werkdag voor Ruimtemeesters als Consultant Ruimtelijke Ordening. Die dag startte ik bij de gemeente Oss, waar ik op basis van detachering 28 uur per week werkzaam ben als Jurist Ruimtelijke Ordening. Ik werk hier aan diverse opdrachten binnen zowel de stad Oss als het buitengebied van de gemeente. Als jurist ben ik betrokken bij diverse projecten, zoals het bestemmingsplan Heesch-West en bijbehorende facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch-West. Een regionaal bedrijventerrein ten zuiden van de A58 tussen ’s-Hertogenbosch, Heesch en Oss dat plaats biedt aan middelgrote tot zeer grootschalige bedrijven die elders in de regio geen passende huisvesting kunnen vinden. Ook begeleid ik diverse principeverzoeken, uitgebreide omgevingsvergunningen en bestemmingsplanprocedures met een scherp oog voor de planning in relatie tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Naast deze opdracht bij de gemeente Oss ben ik werkzaam voor Servicedesk Leefomgeving. Ook dit doe ik bij de gemeente Oss. De combinatie van het interne netwerk vanuit mijn opdracht en de advieswerkzaamheden vanuit Servicedesk Leefomgeving maken het voor mij mogelijk om snel te schakelen tussen de verschillende projecten, actoren en thematieken. Een win-win situatie voor zowel de gemeente Oss als voor Ruimtemeesters.

Meesterproef 18 februari 2022

Op vrijdag 18 februari was na jaren van digitaal werken, vergaderen en studeren eindelijk weer de mogelijkheid een fysieke bijeenkomst te houden. Op deze dag vond de Meesterproef vanuit Ruimtemeesters plaats. Een mogelijkheid om met alle collega’s gezamenlijk één van de meest besproken onderwerpen van het ruimtelijk domein van de afgelopen 10 jaar te bespreken: de Omgevingswet.

De dag startte met een presentatie van Guido Duijvestijn, Kim van Meegdenburg en Aniek Derksen. Zij praatten ons bij over de stand van zaken van de Omgevingswet. Hier werd specifiek aandacht besteed aan het dereguleren van bestaande verordeningen en regels. Ook werd er stilgestaan bij ‘hoe de winkel open blijft’ na invoering van de Omgevingswet. Er werd ingegaan op een wijziging van het omgevingsplan, een buitenplanse- of binnenplanse omgevingsplanactiviteit en wanneer je wat toepast. Tot slot bespraken we de nieuwe rol van de gemeenteraad, het omgedraaide adviesrecht (de opvolger van de huidige verklaring van geen bedenkingen) en delegatiemogelijkheden.

In het tweede deel van de ochtend was het tijd voor de presentatie van Flo Legal. Oprichter en jurist Simon Handgraaf nam ons mee in de systematiek van het opstellen van een Omgevingsplan. Hij startte met drie ontwerpvragen voor het opstellen van een omgevingsplan:

  1. Wat wil ik waar regelen en waarom?
  2. Wat zijn mijn kaders?
  3. Hoe wil ik het regelen?

Aan de hand van deze ontwerpvragen kan er een keuze worden gemaakt over de opzet van het omgevingsplan. Simon gaf aan dat het een mooi streven is om zoveel mogelijk activiteiten thematisch te regelen. Naast het werken met thema’s kun je in het omgevingsplan werken met gebiedstypes. Er is nog veel onduidelijkheid over het omgevingsplan en je merkt dat hoe dieper je in de materie duikt, hoe meer vragen er naar boven komen. Voor de ontwikkeling van Ruimtemeesters en alle adviseurs heeft het een grote meerwaarde om gezamenlijk kritisch te kijken naar de stand van zaken van de Omgevingswet. Ik vat daarom mijn eerste Meesterproef samen als een geslaagde eerste sessie en ben benieuwd naar wat de volgende Meesterproef zal gaan brengen!

Inmiddels ben ik alweer twee maanden werkzaam voor Ruimtemeesters als Consultant Ruimtelijke Ordening en ik kan wel zeggen dat ik mijn draai heb gevonden. Er lopen interessante projecten bij de gemeente Oss, er worden mooie stappen gemaakt bij Servicedesk Leefomgeving en we verdiepen ons verder in de Omgevingswet. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel mooie stappen zullen gaan maken!

Lijkt het jou ook leuk om bij verschillende projecten aan de slag te gaan? En ontwikkel jij jezelf ook graag samen met jouw collega’s? Lees dan meer over het werken bij Ruimtemeesters en wellicht word jij mijn nieuwe collega!

Gepubliceerd op mrt 1, 2022 en geschreven door:
Thomas Korsmit

Thomas Korsmit

Medior Consultant Ruimtelijke Ordening

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving