Wat houdt Beleid en Leefomgeving in?

Het beleid voor de fysieke leefomgeving groeit voortdurend en wordt steeds complexer. Onder invloed van de nieuwe Omgevingswet worden nieuwe aspecten zoals gezondheid, veiligheid en duurzaamheid toegevoegd aan het vakgebied. Bovendien worden er steeds vaker verbanden gelegd met het beleid vanuit het sociaal domein. De recente woningbouwplannen van de overheid en de stikstofcrisis brengen ook nieuwe vraagstukken met zich mee waar beleid op moet worden afgestemd.

Daarnaast is het essentieel om het beleid zorgvuldig af te stemmen met de inwoners en ondernemers van uw gemeente. Participatie staat immers centraal in de Omgevingswet. Dit betekent dat er een samenhang moet zijn tussen de verschillende beleidsdocumenten, zowel op het brede vlak van beleidsterreinen en deelgebieden, als op gedetailleerd niveau tussen de ambities van de Omgevingsvisie, de gebiedsdoelstellingen van de beleidsprogramma’s en de juridische vertaling naar het omgevingsplan.

Met andere woorden, het beleid voor de leefomgeving moet nu echt voldoen aan de eisen van de Omgevingswet en op een coherente manier worden opgesteld. Ben jij al Omgevingswetproof?

Ruimtelijke ontwikkeling

Onze ruimtelijke onderbouwingen brengen alle aspecten uit de leefomgeving samen en geven ruimte en kwaliteit aan ontwikkelingen.

Lees verder

Transitie buitengebied

Transities in energie, landbouw en in het woningtekort zijn allemaal maatschappelijke kwesties die druk leggen op de ruimte in het buitengebied en de grenzen van landelijke kernen.

Lees verder

Evenementen

Uw evenementlocaties zijn bij ons in goede handen; geluid, veiligheid en gezondheid.

Lees verder

Flexwonen

Van tiny house tot huisvesting van arbeidsmigranten; wij denken in oplossingen en mogelijkheden.

Lees verder

Duurzame en gezonde leefomgeving

Ruimtemeesters denkt mee over een aanpak bij het realiseren van een duurzame en gezonde leefomgeving.

Lees verder

Diensten

Heeft u vragen of juist tijdelijke ondersteuning nodig op het gebied van ruimtelijke ordening of de fysieke leefomgeving? Dan nemen wij graag uw werk uit handen. Onze diensten bestaan uit procesbegeleiding en advies, maar via detachering leveren wij u ook graag de juiste adviseur of specialist als aanvulling op uw team.

Heeft u advies of een van onze specialisten nodig op het gebied van ruimtelijke ordening, planprocedures of fysieke leefomgeving? Laat uw gegevens achter en wij nemen direct contact met u op om uw specifieke wensen door te nemen.

Sectoren & klanten

Onze oplossingen reiken van kennisdeling en advisering tot en met het werven, selecteren en plaatsen van de juiste personele capaciteit in diverse sectoren;

 Ministeries
 Gemeenten
 Omgevingsdiensten
Waterschappen

Hulp nodig bij Beleid & Leefomgeving?