Duurzame en gezonde leefomgeving

Heeft u interesse? Neem contact op voor een indicatie van de kosten.

Advies

Ruimtemeesters adviseert al jaren over de duurzame en gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld bij het bepalen van ambities, het verwerken van deze ambities in omgevingsprogramma’s of omgevingsplannen en het monitoren van deze ambities. Wij ondersteunen met inhoudelijke adviezen en/of het inzetten en uitvoeren van participatietrajecten. Voorbeelden zijn het opstellen van beleid voor een gezonde leefomgeving of voor duurzaamheidsmaatregelen en het vertalen daarvan in een visie, omgevingsprogramma en of omgevingsplan.

Detachering

Ruimtemeesters ondersteunt graag overheden en woningcorporaties bij duurzaamheids – en gezondheidsvraagstukken door middel van detachering. Denk daarbij aan het maken van beleid, zorgen voor draagvlak en begeleiden bij de uitvoering. Zo kunnen wij bij uw gemeente ervoor zorgen dat gezondheid een plek krijgt in de omgevingsvisie of een omgevingsprogramma, kunnen wij wijkuitvoeringsplannen ontwikkelen of u helpen met het reduceren van energiearmoede. Wij kijken samen met u naar de behoefte die u heeft en stemmen de route af die we samen aangaan.

Outsourcing

Ruimtemeesters handelt dossiers af voor verschillende gemeenten die te maken hebben met duurzaamheid- of gezondheidsvraagstukken.
Wij beoordelen bijvoorbeeld de wenselijkheid van een aanvraag van een zonnepark op basis van relevant beleid. Ook kunnen wij de ruimtelijke procedures begeleiden.

De duurzame en gezonde leefomgeving

Het realiseren van een duurzame en een gezonde leefomgeving staat als doel genoemd in de Omgevingswet. Een duurzame leefomgeving houdt in dat er bijvoorbeeld bij het (her)ontwikkelen van een gebied rekening wordt gehouden met de mate waarin het gebied energieneutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief wordt. Een gezonde leefomgeving is een omgeving die een gezonde levensstijl stimuleert, (gezondheidsbevordering voorop zet) en ook één die minder of geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt in lucht, bodem en water. Het is een koele, groene leefomgeving zonder uitlaatgassen en met schoon drinkwater. Een gezonde leefomgeving hangt daarmee ook samen met de energietransitie en klimaatadaptatie en daarmee met een duurzame leefomgeving.

Ruimtemeesters wil graag bijdragen aan het realiseren van een duurzame, gezonde leefomgeving. Wij hebben hierin een meerwaarde omdat wij deskundig zijn op de thema’s gezondheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en de Omgevingswet. Wij kunnen u ondersteunen bij het bepalen van de ambities, het vertalen daarvan in de instrumenten onder de Omgevingswet en het monitoren van de doelen.

Energietransitie

afbeelding bij energietransitie

De energietransitie is in volle gang; Nederland wordt stap voor stap aardgasvrij, de warmtevraag wordt fors gereduceerd en we stappen over op duurzame energie. Ruimtemeesters ondersteunt al diverse overheden in dit proces. Met onze kennis van de technische en financiële kant, ervaring met participatie- en communicatietrajecten en kennis van de juridische kaders zijn wij de uitgelezen partner om u bij te staan in dit complexe proces. Wij brengen onder andere geschikte locaties in beeld voor grootschalige opwek van duurzame energie en we vertalen de duurzaamheidsambities naar programma’s of wijkuitvoeringsplannen. We helpen ook met het reduceren van energiearmoede.

Door Ruimtemeesters is recent een tool ontwikkeld om de monitoring voor de energietransitie uit te voeren. De tool kunt u gebruiken om de raad, het college of inwoners te informeren en om het beleid waar nodig bij te stellen. In deze blog vertellen wij u hier meer over.

Groene wijken

Afbeelding bij groene wijken duurzaamheid

Kleine simpele oplossingen zoals het aanleggen van meer groen op straten en pleinen en het stimuleren van beweging dragen bij aan de gezondheid van mensen. Daarbij maakt u met de aanleg van groen een klimaatadaptieve omgeving. Los van het fysieke aspect is er natuurlijk ook nog het mentale aspect, hoe voelt iemand zich bij het ervaren van zijn of haar leefomgeving? Een groene omgeving draagt bij aan het welzijn en gezondheid van bewoners. Ruimtemeesters is hierin gespecialiseerd en kan u hierbij helpen!

Trainingen gezonde leefomgeving

In de Omgevingswet heeft gezondheid een grotere rol gekregen dan voorheen. Dit betekent dat u uw plannen moet toetsen op gezondheid. Maar hoe doe je dit als het beleid hiervoor nog niet voldoende is uitgewerkt? In een dagcursus nemen wij u mee in het borgen van gezondheid binnen de beleidscyclus. Wat staat er in je visie, wat neem je mee in een programma en zijn er regels nodig in het omgevingsplan?

Vaak is voor het goed borgen van gezondheid een betere samenwerking tussen het sociale, fysieke maar ook economisch domein nodig. Hiervoor bieden wij een cursus van twee dagdelen.

Werkwijze

Ruimtemeesters heeft zowel de juridische als de ruimtelijke en sociaalgeografische kennis om tot een passend beleid gezonde leefomgeving te komen. Ruimtemeesters kan dit beleid voor u opstellen en zorgen dat er voldoende draagvlak is. Dit doen we via participatie met bedrijven en de omgeving.

Ruimtemeesters heeft verschillende specialisten in het team die werken aan een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Iedere specialist heeft zijn of haar eigen kennis in huis. Denk aan gebiedsontwikkeling, stadsvergroening, duurzaamheid, ruimtelijk ordening of juist weer een juridische achtergrond. Daarnaast hebben we ook mensen in dienst die met een sociale bril kunnen kijken naar een gebied: hoe voelen bewoners zich in hun leefomgeving? Kijkend naar de behoefte van een gemeente zoeken wij voor u naar de juiste  specialist die past bij uw vraag. U kunt hiervoor medewerkers tijdelijk inhuren of dossiers aan ons overdragen. Kijk hiervoor bij onze diensten outsourcing en detachering.

Vergunningen toezicht handhaving

Samen maken we onze leefomgeving; wij nemen u samen met onze participatie- en communicatiepartners mee in een succesvol participatieproces.

Lees verder

Transitie buitengebied

Samen maken we onze leefomgeving; wij nemen u samen met onze participatie- en communicatiepartners mee in een succesvol participatieproces.

Lees verder

Direct hulp of advies nodig?

Niet gevonden wat u zocht of hulp nodig bij specifieke vraagstukken? Neem direct contact met ons op:

088 – 400 28 00
welkom@ruimtemeesters.nl

Wij bieden de overheid en marktpartijen praktische en effectieve oplossingen, lees hier meer over onze diensten.

Hulp nodig op het gebied van Duurzame en gezonde leefomgeving?