Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Stuur een E-mail
088 – 400 28 00 

Advies

Ruimtemeesters is gespecialiseerd in het leveren van (juridisch) advies aan gemeenten bij situaties met flexwonen. Wij denken met u mee over wat de juiste keuzes zijn voor flexibel bestemmen onder de omgevingswet.

Detachering

Ruimtemeesters levert tijdelijk personeel met expertise in flexwonen. Voor verschillende gemeenten werken wij op de afdelingen vergunningverlening en ruimtelijke ordening. Projecten die we hierin draaien gaan over beleid opstellen voor flexwonen voor zowel arbeidsmigranten als starters.

Outsourcing

Ruimtemeesters neemt dossiers over van verschillende gemeenten op het gebied van flexwonen.

Onze specialisten zijn kritisch en zorgen dat bij het verwerken van uw dossiers rekening wordt gehouden met de gehele fysieke leefomgeving.

Wat houdt flexwonen in?

De Nederlandse woningmarkt is voortdurend in beweging. Op dit moment kennen we een overspannen markt, omdat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn om iedereen te voorzien. Ook is de behoefte door de jaren heen aan veranderingen onderhevig. In vergelijking met enkele decennia geleden wonen we met minder mensen onder één dak en verhuizen we vaker. We zijn daarom op zoek naar flexibele woonconcepten (flexwonen) om snel in de behoefte van woningzoekenden te voorzien. Flexwoners zijn personen die op korte termijn woonruimte nodig hebben, vaak voor een bepaalde tijd. Dit om uiteenlopende redenen zoals immigratie, scheiding, studeren, andere baan. Het aantal personen dat in Nederland op korte termijn op zoek zijn naar woonruimte wordt geschat op anderhalf miljoen.

Wat doen we op het gebied van flexwonen?

Ruimtemeesters adviseert gemeenten over woonbehoeften zoals flexwonen en de oplossingen die daarbij horen. We inventariseren de behoefte, nemen u mee in de mogelijke oplossingen en stellen ook het beleid op. We maken hierbij ook een koppeling naar mogelijkheden die bijvoorbeeld toekomstige wetgeving gaat bieden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de mogelijkheden tot flexibel bestemmen onder de Omgevingswet. Op deze manier helpen wij u om een snel groeiende behoefte aan (flex)woningen binnen uw gemeente te realiseren.

Onze aanpak bij flexwonen

Het zoeken naar oplossingen voor de behoefte van flexwonen kent vele kanten. We benaderen dit probleem dan ook altijd integraal. Het is niet alleen een volkshuisvestelijk vraagstuk, maar het raakt zeker ook vragen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening, handhaving en openbare orde & veiligheid. Zoals eerder vermeld, bestaan flexwoners uit diverse groepen. Een arbeidsmigrant heeft een andere woonbehoefte dan iemand die tijdelijk een woning zoekt vanwege bijvoorbeeld een scheiding.
Onze juristen werken daarom altijd samen met de andere disciplines binnen Ruimtemeesters. Wij ontzorgen u bij het inventariseren van de behoefte en met het bedenken van oplossingen. Dit kunnen wij samen met u doen in een Toekomstlab en een Oplossingenlab. Als laatste stellen wij nieuw beleid voor u op en vertalen wij dit juridisch door. Neem voor het bespreken van de mogelijkheden contact met ons op.

Ruimtelijke ontwikkeling

Onze ruimtelijke onderbouwingen brengen alle aspecten uit de leefomgeving samen en geven ruimte en kwaliteit aan ontwikkelingen.

Lees verder

Transitie buitengebied

Transities in energie, landbouw en in het woningtekort zijn allemaal maatschappelijke kwesties die druk leggen op de ruimte in het buitengebied en de grenzen van landelijke kernen.

Lees verder

Evenementen

Uw evenementlocaties zijn bij ons in goede handen; geluid, veiligheid en gezondheid.

Lees verder

Gezonde en groene wijken

Juridische of sociaalgeografische kennis nodig om tot een passend beleid gezonde leefomgeving te komen?

Lees verder

Energie en duurzaamheid

Wij leggen onze focus op het juridisch en ruimtelijk veiligstellen van uw evenementen.

Lees meer

Direct hulp of advies nodig?

Niet gevonden wat u zocht of hulp nodig bij specifieke vraagstukken? Neem direct contact met ons op:

088 – 400 28 00
welkom@ruimtemeesters.nl

Wij bieden de overheid en marktpartijen praktische en effectieve oplossingen, lees hier meer over onze diensten.

Hulp nodig op het gebied van Flexwonen?