Locatiescan

Heeft u interesse? Neem contact op voor een indicatie van de kosten.

Wat is het doel van een locatiescan?

Bij het ontwikkelen of herontwikkelen van locaties en gebouwen ontkomt u in Nederland niet aan milieuregels en stedenbouwkundige voorschriften. Als eigenaar of huurder wilt u graag weten wat de bouwmogelijkheden of gebruiksmogelijkheden zijn van uw kavel of vastgoed. Een goede locatiescan op basis van alle beschikbare geodata en de geldende (beleids-)regels geeft de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw locatie weer. Het inzetten van onze scan voorafgaand aan uw aankoop of herontwikkeling, bespaart veel kosten en tijd in het vervolgtraject. Hoewel gemeentelijk beleid in veel gevallen een strikt kader vormt, zijn er vaak voldoende mogelijkheden voor het herontwikkelen of herbestemmen van locaties. Maar ook een duidelijke No Go in het voortraject kan veel onnodige kosten besparen.

Wij helpen u met het bepalen van mogelijkheden voor bouwen, verbouwen, herontwikkelen en gebruiken lokale regels zoals het bestemmingsplan, milieuregels en overige ruimtelijke aspecten. Ook bij het zoeken van nieuwe locaties voeren wij voor overheden met specifieke doelen, zoals het plaatsen van zonneweides en windmolens ten behoeve van de energietransitie, een locatiescan uit. Als adviesbureau in de ruimtelijke ontwikkeling hebben wij ruime ervaring in het toetsen, beoordelen en verruimen van bouwmogelijkheden.

Advies aan de hand van een locatiescan

Heeft u plannen voor de aankoop of huur van een pand of locatie? Of zoekt u als overheid een geschikte locatie voor gebiedsontwikkeling? Neem contact met ons op om te bepalen wat in uw geval de beste strategie is. Gezamenlijk bespreken wij uw dromen en wensen voor de locatie. Op basis van deze gegevens scannen wij alle bekende (geo)data en regelgeving rondom uw pand of perceel. We nemen daarin aspecten als water, natuurwaarden, groen, milieu, stedenbouw, cultuurhistorie, verkeer & parkeren mee. Met de resultaten van onze locatiescan geven wij u een helder advies over de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw locatie. Waar we belemmeringen zien, geven we u advies voor een mogelijke oplossingsrichting met daarbij mogelijke financiële en juridische risico’s.

Met de resultaten van onze locatiescan heeft u een goede basis van argumenten voor een vooroverleg over uw bouwplan, herbestemming of herontwikkeling met de gemeente. Ook kunnen wij de resultaten verwerken in een formeel principeverzoek dat ter beoordeling aan de gemeente kan worden voorgelegd.

Onze aanpak bij de locatiescan

Door onze gecombineerde expertise van juristen en planologen geven wij een kort en bondig maar volledig overzicht van bouw- en gebruiksmogelijkheden van uw pand of kavel.

Vertel ons telefonisch of via het contactformulier uw dromen en wensen, zodat wij u een op maat gemaakte offerte kunnen sturen voor onze locatiescan.

Na uw akkoord verzamelen wij alle benodigde gegevens en sturen wij binnen 3 tot 4 weken een helder scanresultaat. Als er spoed bij is in verband met de aankoop of huur van een locatie, denken wij graag met u mee of het nog sneller kan.

Ruimtelijke onderbouwing

Onze ruimtelijke onderbouwingen brengen alle aspecten uit de leefomgeving samen en geven ruimte en kwaliteit aan ontwikkelingen.

Lees verder

Beleid Leefomgeving

Voor elk aspect van de fysieke leefomgeving begeleiden wij onderzoek en inventarisatie en vertalen we dit in heldere beleidskaders voor uw gemeente.

Lees verder

Outsourcing

Wij nemen graag uw stapel dossiers uit handen, van principeverzoeken tot bestemmingsplannen; wij creëren ruimte in de werkvoorraad.

Lees verder

Proces- en projectleiding

Geen proces of procedure is ons te gek, wij leiden uw ontwikkelproject of ruimtelijke procedure in goede banen.

Lees verder

Evenementen

Uw evenementenlocaties zijn bij ons in goede handen; geluid, veiligheid en gezondheid.

Lees verder

Direct hulp of advies nodig?

Niet gevonden wat u zocht of hulp nodig bij specifieke vraagstukken? Neem direct contact met ons op:

088 – 400 28 00
welkom@ruimtemeesters.nl

Wij bieden de overheid en andere marktpartijen praktische en effectieve oplossingen, lees hier meer over onze diensten.

Hulp nodig op het gebied van Locatiescan?