Wanneer kiezen voor outsourcing?

Elke gemeente streeft in principe naar korte doorlooptijden van plannen of dossiers om zo haar dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Een snel geholpen burger of bedrijf is immers een tevreden burger of bedrijf. Om deze doelstelling te behalen is outsourcing van bepaalde werkzaamheden vaak een goede oplossing. Bij outsourcing worden losse of grotere aantallen dossiers dan wel taken uit handen gegeven om extern uitgevoerd te worden.

De voordelen van outsourcing voor de gemeente zijn talrijk: minder werkdruk bij de eigen medewerkers, geen inhuur- en inwerkprocedures, minder druk op de organisatie en geen achterstanden. Bovendien is er de zekerheid dat de dossiers dan wel taken professioneel worden uitgevoerd tegen vooraf overeengekomen kosten. Zeker met de moderne hulpmiddelen die op afstand werken faciliteren is outsourcing van bepaalde (deel)processen heel efficiënt uitvoerbaar.

Achterstanden in dossiers wegwerken door middel van outsourcing

Ruimtemeesters helpt u graag, ook op afstand. Met een team van specialisten van Ruimtemeesters, aangestuurd door een eigen coördinator stemmen wij met u de gebruikelijke werkwijze af en zorgen we dat de dossiers op afstand worden afgehandeld. Dit doen wij onder de naam Servicedesk Leefomgeving, met name op de volgende gebieden:

  • Principeverzoeken: het beoordelen en het inschatten van de slagingskans en bijbehorende risico’s. We kunnen een collegevoorstel schrijven en eventueel de procedure voeren.
  • Ruimtelijke onderbouwingen: een beoordeling plus de stand van zaken met eventueel benodigde vervolgstappen.
  • Handhavingdossiers: het afwerken van lijsten die voortkomen uit plaatselijke controles en het afwerken van handhavingsverzoeken. Hierbij doen wij een juridische analyse, bepalen een mogelijke strategie, brengen juridisch advies uit en geven hier indien gewenst ook uitvoering aan, met een advies tot aan de Raad van State indien nodig.

Uiteraard wordt de te hanteren werkwijze grondig afgestemd met uw eigen casemanagers, intaketeams, RO-afdeling en juristen. Waar nodig hebben we zelf ook afstemming met de portefeuillehouder. Wij nemen u op die manier het volledige traject uit handen en ontlasten daarmee uw team. Dit kan bij u op locatie of vanaf afstand mét resultaatverplichting. Dit bespaart u aansturing en werkdruk.

Onze aanpak op het gebied van outsourcing

Wilt u bepaalde taken of dossiers door ons laten uitvoeren en uw organisatie nog efficiënter en doeltreffender maken? Neem dan contact met ons op om uw vraagstelling dan wel werkvoorraad door te spreken. Wij verkennen graag met u de mogelijkheden en de werkvoorraad. Wij bespreken dan de doelstellingen, eventuele aard, status en hoeveelheid dossiers. Daarna maken we concrete afspraken over doorlooptijd en stappen per dossiers. Uiteraard krijgt u een volledig inzicht in de kosten en inzet van deze werkwijze.

Servicedesk Leefomgeving

Kijk voor meer informatie op de website van Servicedesk Leefomgeving.

 

Ruimtelijke onderbouwing

Onze ruimtelijke onderbouwingen brengen alle aspecten uit de leefomgeving samen en geven ruimte en kwaliteit aan ontwikkelingen.

Lees verder

Locatiescan

Onze locatiescans geven inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en belemmeringen van uw vastgoed of planlocatie.

Lees verder

Beleid leefomgeving

Voor elk aspect van de fysieke leefomgeving begeleiden wij onderzoek en inventarisatie en vertalen we dit in heldere beleidskaders voor uw gemeente.

Lees verder

Proces- en projectleiding

Geen proces of procedure is ons te gek, wij leiden uw ontwikkelproject of ruimtelijke procedure in goede banen.

Lees verder

Evenementen

Uw evenementenlocaties zijn bij ons in goede handen; geluid, veiligheid en gezondheid.

Lees verder

Direct hulp of advies nodig?

Niet gevonden wat u zocht of hulp nodig bij specifieke vraagstukken? Neem direct contact met ons op:

088 – 400 28 00
welkom@ruimtemeesters.nl

Wij bieden de overheid en marktpartijen praktische en effectieve oplossingen, lees hier meer over onze diensten.

Hulp nodig op het gebied van Outsourcing?