Ruimtelijke ontwikkeling

Ron Visscher

Ron Visscher

Partner & Manager Ruimtemeesters Advies

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Stuur een E-mail
088 – 400 28 00 

Advies

Ruimtemeesters beschikt over diverse expertises, waardoor wij een geschikte partner zijn voor gemeenten bij het adviseren over alle soorten ruimtelijke ontwikkelingen. U kunt ons inhuren voor het doorlopen van een ruimtelijke procedure of voor het opstellen van beleid.

Detachering

Ruimtemeesters biedt detachering van professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, die gemeenten kunnen ondersteunen bij beleidsplannen en projectuitvoering. Zij beschikken over brede kennis en expertise in verschillende thema’s, waaronder woningbouw, infrastructuur, duurzaamheid en gezondheid.

Outsourcing

Ruimtemeesters biedt via de Servicedesk Leefomgeving ondersteuning aan gemeenten bij dossiers omtrent ruimtelijke ontwikkelingen. We handelen op afstand de principeverzoeken, omgevingsvergunningen of omgevingsplanwijzigingen voor u af.

Wat houdt Ruimtelijke Ontwikkeling in?

Een ruimtelijke ontwikkeling is een proces waarbij een bepaald gebied wordt ontwikkeld en vormgegeven. Dit kan heel kleinschalig zijn zoals het bouwen van één huis of grootschalig zoals de aanleg van een bedrijventerrein. Ruimtemeesters is gespecialiseerd in het beoordelen en inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in onze fysieke leefomgeving.

Ruimtemeesters helpt bij het opstellen van beleidsplannen, de uitvoering van projecten en het bieden van advies op maat. Wij hebben expertise in verschillende thema’s zoals woningbouw, infrastructuur, duurzaamheid en gezondheid. Onze diensten op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen variëren van het opstellen van ruimtelijke plannen, het begeleiden van ruimtelijke procedures tot het bieden van advies bij specifieke vraagstukken.

Beoordelen ruimtelijke onderbouwing

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen een geldend omgevingsplan is een ruimtelijke procedure nodig. Ruimtemeesters is gespecialiseerd in het beoordelen van ruimtelijke onderbouwingen voor omgevingsvergunningen en wijzigingsplannen. Als het opstellen van een onderbouwing noodzakelijk is voor een ontwikkeling kan Ruimtemeesters die ook voor u opstellen.

Opstellen ruimtelijk beleid

Het beleid rondom de fysieke leefomgeving wordt steeds omvangrijker en complexer. Het vakgebied verbreedt zich onder invloed van de nieuwe Omgevingswet met aspecten als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Beleid moet niet alleen nog meer in samenhang, maar moet ook grondig worden afgestemd met inwoners en ondernemers binnen uw gemeente of grondgebied. De Omgevingswet vraagt om een samenhang tussen verschillende beleidsdocumenten, zowel in de breedte tussen beleidsterreinen en in detailniveau tussen de ambities uit de Omgevingsvisie, de gebiedsdoelstellingen uit beleidsprogramma’s. Ook de juridische vertaling naar het omgevingsplan dient op orde te zijn. Met andere woorden: het beleid op de leefomgeving moet Omgevingswetproof worden opgesteld. Ruimtemeesters heeft naast ervaring met het opstellen van verschillende soorten beleidsstukken ook veel kennis over de omgevingswet. Hiermee kunnen we u bijstaan in alle soorten ruimtelijke ontwikkelingen, nu en in de toekomst.

Ruimtelijke onderbouwing

Onze ruimtelijke onderbouwingen brengen alle aspecten uit de leefomgeving samen en geven ruimte en kwaliteit aan ontwikkelingen.

Lees verder

Locatiescan

Onze locatiescans geven inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en belemmeringen van uw vastgoed of planlocatie.

Lees verder

Beleid leefomgeving

Voor elk aspect van de fysieke leefomgeving begeleiden wij onderzoek en inventarisatie en vertalen we dit in heldere beleidskaders voor uw gemeente.

Lees verder

Outsourcing

Wij nemen graag uw stapel dossiers uit handen, van principeverzoeken tot omgevingsplannen; wij creëren ruimte in de werkvoorraad.

Lees verder

Proces-en projectleiding

Geen proces of procedure is ons te gek, wij leiden uw ontwikkelproject of ruimtelijke procedure in goede banen.

Lees verder

Evenementen

Uw evenementenlocaties zijn bij ons in goede handen; geluid, veiligheid en gezondheid.

Lees verder

Hulp nodig op het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling?