Welke vraagstukken brengt de aanwezigheid van arbeidsmigranten met zich mee?

In veel sectoren in ons land is de aanwezigheid van arbeidsmigranten de succesfactor. Deze sectoren kunnen niet meer zonder arbeidsmigranten. Denk hierbij aan de land- en tuinbouw, de voedingsindustrie, de logistieke en distributiesector en natuurlijk de bouwnijverheid. Ook in minder voor de hand liggende sectoren, zoals de zorg, neemt het aantal arbeidsmigranten toe. Met de aanwezigheid van circa 550.000 arbeidsmigranten in ons land, vormen zij een wezenlijk onderdeel van onze economie en daarmee van onze samenleving.

De aanwezigheid van arbeidsmigranten brengt diverse vraagstukken met zich mee. Zoals het vraagstuk over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe verhoudt bijvoorbeeld de aanwezigheid van arbeidsmigranten zich op de woonmarkt tot het aantal beschikbare woningen? Zeker in deze tijden van woningtekort! En omdat arbeidsmigranten een kwetsbare groep personen is, staan ook onderwerpen als uitbuiting en integratie op de agenda. We onderschrijven het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie Emile Roemer) en het kabinetsstandpunt hierop.

Wat doen we op het gebied van arbeidsmigranten?

Ruimtemeesters helpt u bij het opstellen van beleid arbeidsmigranten, zoals bijvoorbeeld het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar beleid dat in samenspraak met alle actoren (werkgevers, huisvesters, burgers en zeker ook de arbeidsmigrant zelf) wordt opgesteld. Daarnaast helpen we bij de vertaling van het beleid naar beleidsregels. Maar ook op uitvoerend niveau adviseren en assisteren wij u. Denk hierbij aan het verlenen van vergunningen, maar ook aan de juridische procedures binnen de handhaving.

Onze aanpak voor beleid arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten: een diffuus vraagstuk. Ruimtemeesters staat voor een multidisciplinaire aanpak. Waar ligt uw primaire behoefte in dit vraagstuk? Ligt dit op huisvesting, integratie, handhaving en/of (sociale) veiligheid? Wat wilt u regelen? Bent u aan zet voor het regelen van huisvesting voor arbeidsmigranten of wilt u faciliteren? En hoe plaatst u de eventuele beleidswijzigingen in de tijd? Wij stellen u de noodzakelijke vragen en helpen u deze ook te beantwoorden. Vanzelfsprekend doen we dit altijd op basis van de laatste actuele informatie, zoals het landelijk en provinciaal beleid, wetgeving en jurisprudentie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Het vraagstuk van arbeidsmigranten is bij uitstek een onderwerp dat niet alleen vanuit de inhoud aangevlogen kan worden. Ruimtemeesters zorgt dan ook voor de coördinatie op dit vraagstuk; intern tussen de verschillende disciplines, maar ook voor de externe afstemming zoals bijvoorbeeld de regionale afstemming.

Ruimtemeesters project afbeelding

Uitgelicht project

Arbeidsmigranten – Gemeente Buren

Ruimtemeesters heeft de gemeente Buren begeleid bij het opstellen van integraal beleid arbeidsmigranten.

Voor welke klanten hebben wij dit nog meer gedaan?

 

Juridische handhaving

Wij helpen u bij juridische handhaving door het maken van keuzes met onze juridische effectanalyse.

Lees meer

Vakantieparken

In onze unieke integrale aanpak op het gebied van vakantieparken combineren we preventie, repressie én vitalisering.

Lees meer

Ondermijning

We hebben oog voor het onzichtbare en werken naar zichtbaar resultaat op het gebied van ondermijning.

Lees meer

Hulp nodig op het gebied van Arbeidsmigranten?