Advies

Ruimtemeesters is gespecialiseerd in het leveren van (juridisch) advies aan gemeente bij situaties met arbeidsmigranten. In combinatie met onze kennis over flexwonen en vakantieparken kunnen wij gemeenten adviseren over deze complexe vraagstukken en helpen bij het opstellen van beleid.

Detachering

Ruimtemeesters levert tijdelijk personeel met expertise in arbeidsmigranten. Voor verschillende gemeenten werken wij op de afdelingen vergunningverlening en ruimtelijke ordening. Projecten die we hierin draaien gaan over beleid opstellen voor arbeidsmigranten.

Outsourcing

De Servicedesk Leefomgeving van Ruimtemeesters biedt ondersteuning op het gebied van huisvesting, integratie en veiligheid van arbeidsmigranten. Met kennis van wet- en regelgeving en multidisciplinaire aanpak helpen wij bij beleidsvorming en -uitvoering.

Welke vraagstukken brengt de aanwezigheid van arbeidsmigranten met zich mee?

In veel sectoren in ons land is de aanwezigheid van arbeidsmigranten de succesfactor. Deze sectoren kunnen niet meer zonder arbeidsmigranten. Denk hierbij aan de land- en tuinbouw, de voedingsindustrie, de logistieke en distributiesector en natuurlijk de bouw. Ook in minder voor de hand liggende sectoren, zoals de zorg, neemt het aantal arbeidsmigranten toe. Met de aanwezigheid van circa 550.000 arbeidsmigranten in ons land, vormen zij een wezenlijk onderdeel van onze economie en daarmee van onze samenleving.

De aanwezigheid van arbeidsmigranten brengt diverse vraagstukken met zich mee. Zoals het vraagstuk over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe verhoudt bijvoorbeeld de aanwezigheid van arbeidsmigranten zich op de woonmarkt tot het aantal beschikbare woningen? Zeker in deze tijden van woningtekort! En omdat arbeidsmigranten een kwetsbare groep personen is, staan ook onderwerpen als uitbuiting en integratie op de agenda.

Wat doen we op het gebied van arbeidsmigranten?

Ruimtemeesters helpt u zowel bij de beleidsmatige kant van arbeidsmigranten als bij de uitvoering van dit beleid. Wij helpen u bij het opstellen of actualiseren van uw beleid. Zeker met de inwerkingtreding van de Wet goed verhuurderschap is het noodzakelijk (!) om uw beleid te actualiseren of om nieuw beleid te maken.

Naast het opstellen van beleid kunnen wij u ook helpen met de doorvertaling naar de alledaagse werkvloer en uiteindelijk het uitvoerend werk. Denk hierbij aan het verlenen van vergunningen, maar ook aan de juridische procedures op het gebied van handhaving.

Onze aanpak voor beleid arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten: een diffuus vraagstuk. Ruimtemeesters staat voor een multidisciplinaire aanpak. Waar ligt uw primaire behoefte in dit vraagstuk? Ligt deze op huisvesting, integratie, handhaving en/of (sociale) veiligheid? Wat wilt u regelen? Wat betekent de Wet goed verhuurderschap voor en hoe gaat u om met de nog komende wetswijzigingen? Bent u uberhaupt aan zet voor het regelen van huisvesting voor arbeidsmigranten of wil u enkel faciliteren?

Wij stellen u de noodzakelijke vragen en helpen u deze ook te beantwoorden. Vanzelfsprekend doen we dit altijd op basis van de laatste actuele informatie, zoals het landelijk en provinciaal beleid, wetgeving en jurisprudentie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Het vraagstuk van arbeidsmigranten is bij uitstek een onderwerp dat niet alleen vanuit de inhoud aangevlogen kan worden. Ruimtemeesters zorgt dan ook voor de coördinatie op dit vraagstuk; intern tussen de verschillende disciplines, maar ook voor de externe afstemming zoals bijvoorbeeld de regionale afstemming.

 

Juridische handhaving

Wij helpen u bij juridische handhaving door het maken van keuzes met onze juridische effectanalyse.

Lees meer

Vakantieparken

In onze unieke integrale aanpak op het gebied van vakantieparken combineren we preventie, repressie én vitalisering.

Lees meer

Ondermijning

We hebben oog voor het onzichtbare en werken naar zichtbaar resultaat op het gebied van ondermijning.

Lees meer

Hulp nodig op het gebied van Arbeidsmigranten?