Juridische Handhaving

Wat is het belang van Juridische Handhaving?

In Nederland hebben we regels om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Het stellen van regels is alleen effectief als deze regels ook gehandhaafd worden. Of dit nu gaat om regels binnen de Wabo, de APV of andere toepasbare wetten. Alleen door de regels ook juridisch te handhaven kan er sprake zijn van effectief beleid, want het niet naleven van regels zorgt voor ondermijning van het gezag. Handhaving moet namelijk altijd een doel hebben. De vraag die dus altijd gesteld moet worden is: Wat is het doel is van de juridische handhaving?


Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande vacature Medior Jurist Handhaving.

Hulp bij Juridische handhaving

Juridische handhaving is een aparte tak binnen het bestuursrecht. Wij beschikken daarom over specialisten op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving. Wij pakken lastige dossiers voor u op of helpen u bij uw capaciteitsproblemen. Ook kunt u onze juristen inschakelen voor bijvoorbeeld een second opinion op een dossier of een Juridisch Effect Scan (JES). Wij hebben de Juridisch Effect Scan (JES) zelf ontworpen en voeren hierin een integrale scan uit van een handhavingszaak. Als resultaat hiervan ontvangt u van ons een strategie om een handhavingsvraagstuk op te lossen. Hieruit kan voortkomen dat handhaving niet de oplossing is, maar dat eerst mediation geprobeerd moet worden. Handhaving is namelijk niet een doel, maar een middel om een resultaat te bereiken.

Onze aanpak bij juridische handhaving

Vanzelfsprekend zijn onze juristen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en jurisprudentie. Met onze kennis en ruime proceservaring helpen wij u op locatie (binnen uw organisatie), maar ook op afstand. Wij kijken niet alleen naar de juridische verdiensten van een zaak. Wij hebben ook oog voor de bestuurlijke of politieke sensitiviteit van een zaak. Dit nemen wij mee in onze advisering aan u.

Voor specifieke informatie over de handhaving op het gebied van vakantieparken en arbeidsmigranten verwijzen wij naar onze aparte pagina hierover.

 

Vakantieparken

In onze unieke integrale aanpak op het gebied van vakantieparken combineren we preventie, repressie én vitalisering.

Lees meer

Arbeidsmigranten

Handhaving, ondermijning, volkshuisvesting, bestemmingsplan, integratie; we bieden een altijd een integrale visie en aanpak.

Lees meer

Ondermijning

We hebben oog voor het onzichtbare en werken naar zichtbaar resultaat op het gebied van ondermijning.

Lees meer

Hulp nodig op het gebied van Juridische Handhaving?