Wat is ondermijning?

Er is niet één definitie van ‘ondermijning’ te geven. Een veel gehanteerde omschrijving van ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Het Openbaar Ministerie noemt dit een fenomeen dat ‘de maatschappelijke structuren of het vertrouwen hierin schaadt’. Wij concluderen dat ondermijning eigenlijk gaat over alles en niets. Iedere gemeente en in het bijzonder iedere burgemeester, heeft te maken met ondermijning. De burgemeester is namelijk vanuit de Gemeentewet belast met het bewaken van de openbare orde en veiligheid.

Wij noemen het ‘huftergedrag’. Dit is gedrag dat de samenleving ontwricht. Om onze samenleving op een normale manier te laten functioneren, vinden we dit gedrag niet wenselijk. Dit zijn soms kleine dingen, zoals het weggooien van afval op straat of bewust foutparkeren. Het zit ook in grotere vraagstukken zoals de productie, handel en het gebruik van drugs, illegale prostitutie en allerlei vormen van criminaliteit. Gedrag hoeft niet altijd bewust te zijn om ondermijnend te zijn. Wanneer verwarde personen bijvoorbeeld overlast veroorzaken, ondermijnen zij het veiligheidsgevoel. Echter is dit geen bewust gedrag.

Er zijn dus veel vormen waarin ondermijning zich kan manifesteren. Voor een leefbare stad is het belangrijk dat een gemeente hierop actief beleid voert.

Advies over ondermijning

Ruimtemeesters beschikt over ervaren adviseurs Openbare Orde en Veiligheid (OOV). We adviseren burgemeesters, colleges en bestuurlijke partners (o.a. RIEC, politie) over de aanpak van ondermijning. We doen dat zowel strategisch als operationeel. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanpak op het gebied van ondermijning

Wij geloven in een aanpak van ondermijning waarbij het belangrijk is om vroegtijdig zaken te signaleren. Signaleren bij een onzichtbaar fenomeen? Ja! Er komen bij de gemeente voldoende signalen binnen die een bepaalde ontwikkeling laten zien. Herken deze signalen, pak deze op en vergroot de weerbaarheid!

Niet alleen signalen die op het gemeentehuis binnenkomen zijn belangrijk. Als gemeente moet je ook participeren in de gemeenschap. Signalen ondervangen voordat ze het gemeentehuis binnenkomen.

Onze adviseurs OOV werken vanuit een integrale benadering. Vanuit deze benadering stellen wij een strategie vast. Dit geldt zowel op strategisch, als op operationeel niveau. We werken hierbij nauw samen met alle partners in uw en ons netwerk. Ondermijning is een vraagstuk dat vraagt om het verbinden van personen en organisaties om het daadkrachtig aan te kunnen pakken.

Voor twee speciale onderwerpen verwijzen wij naar onze pagina over vakantieparken en arbeidsmigranten.

Ruimtemeesters project afbeelding

Uitgelicht project

Arbeidsmigranten – Gemeente Buren

Wij hebben Gemeente Buren begeleid bij het opstellen van een integraal beleid arbeidsmigranten.

Voor welke klanten hebben wij dit nog meer gedaan?

 

Juridische handhaving

Wij helpen u bij juridische handhaving door het maken van keuzes met onze juridische effectanalyse.

Lees meer

Vakantieparken

In onze unieke integrale aanpak op het gebied van vakantieparken combineren we preventie, repressie én vitalisering.

Lees meer

Arbeidsmigranten

Handhaving, ondermijning, volkshuisvesting, bestemmingsplan, integratie; we bieden een altijd een integrale visie en aanpak.

Lees meer

Direct hulp of advies nodig?

Hulp nodig op het gebied van Ondermijning?