Wat houdt het omgevingsrecht in?

Het inrichten van de ruimte in Nederland gebeurt op basis van een belangenafweging. Om een goede belangenafweging te kunnen maken, zijn er wetten. Al deze wetten samen noemen we het omgevingsrecht of het ruimtelijk bestuursrecht. Deze wetten stellen regels voor het voeren van ruimtelijke procedures, maar ook hoe de burger zich kan beschermen tegen ruimtelijke ingrepen van de overheid. Het aantal wetten is op dit moment erg groot. Voor milieu is de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing, de procedure voor vergunningen staat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en grote ruimtelijke ingrepen worden geregeld via de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Naast deze drie wetten bestaan er nog 23 wetten en ongeveer 300 regelingen waarin het ruimtelijk bestuursrecht geregeld wordt. Deze wetten zullen opgaan in de Omgevingswet.

Ondersteuning binnen het omgevingsrecht

Wij adviseren overheden, bedrijven en particulieren over de inrichting van de ruimte, de bijbehorende juridische procedures en de rechtsbescherming. We geven u eerlijk juridisch advies en doen de procesvertegenwoordiging in de juridische procedures; bezwaar, beroep en hoger beroep. Wij ondersteunen u graag bij bouwplannen, gebruikswijzigingen, bedrijfsuitbreidingen en evenementen. Onze specialisten helpen u graag verder! Daarnaast bent u ook voor advies op het gebied van Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid bij Ruimtemeesters op het juiste adres.

Juridisch advies vergunningen

Wij bieden u een eerlijk juridisch advies waarmee we (vaak lange) juridische procedures voorkomen.

Lees verder

Bezwaar en Beroep

Met veel proceservaring en altijd de laatste jurisprudentie paraat, pakken wij uw dossiers graag op.

Lees verder

Handhaving

Een woud van regels? Ja! Wij helpen u graag wegwijs in al deze regels.

Lees verder

Bestemmingsplan

Met behulp van participatie helpen wij u een visie te ontwikkelen die wij vervolgens vertalen in een bestemmingsplan.

Lees verder

Juridisch advies omgevingswet

Binnen een goede ruimtelijke ordening staat de vraag centraal: ‘Op welke locaties willen we welke functies toestaan?

Lees verder

Diensten

We bieden u juridisch advies waarbij we u altijd vooraf een procesadvies geven. We adviseren u in dat ene lastige dossier of nemen bezwaar en beroep uit handen. Voor overheden bieden we ook de mogelijkheid om langere tijd ondersteuning te bieden. Dit kan projectmatig, maar ook door detachering. Welke vorm u ook kiest, u krijgt juridisch advies waarbij geldt: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Heeft u juridisch advies nodig over ruimtelijke kwesties? Laat uw gegevens achter en wij bellen u direct terug.

Sectoren & Klanten

Onze oplossingen reiken van kennisdeling en advisering tot en met het werven, selecteren en plaatsen van de juiste personele capaciteit in diverse sectoren;

 Ministeries
 Gemeenten
 Omgevingsdiensten
 Evenementenlocaties en -organisatoren

Hulp nodig bij Omgevingsrecht?

Contactformulier