Omgevingsplan

Heeft u interesse? Neem contact op voor een indicatie van de kosten.

Advies

Ruimtemeesters helpt u graag bij alle vragen die bij u rond het omgevingsplan leven. Wij leveren advies over een goed transitieplan en kunnen u waar nodig adviseren over raadsbesluiten. Daarnaast begeleiden we pilots om uw medewerkers kennis te laten maken met de nieuwe manier van werken met het omgevingsplan onder de Omgevingswet.

Detachering

Ruimtemeesters biedt tijdelijk personeel aan met expertise over de Omgevingswet en het bijbehorende omgevingsplan.
Wij bieden beleidsmedewerkers en projectleiders aan die uw organisatie kunnen bijstaan in
het flexibel en efficiënt inspelen op de uitdagingen van het omgevingsplan.

 

Outsourcing

Ruimtemeesters kan op afstand uw omgevingsplan implementeren. We hebben de inhoudelijke, procedurele en procesmatige kennis in huis om de gemeente te helpen bij de implementatie van de Omgevingswet in brede zin en meer specifiek gericht op het omgevingsplan.

Wat is een omgevingsplan?

Het omgevingsplan is lokaal qua regelgeving het belangrijkste document van de Omgevingswet. Het omgevingsplan bundelt alle lokale regels rond de fysieke leefomgeving in de gemeente. Het omgevingsplan heeft daarmee een bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan omdat het niet de begrenzing van ‘een goede ruimtelijke ordening’ kent. Veel nieuwe onderwerpen rond de fysieke leefomgeving worden integraal meegenomen. Regels rond gezondheid, duurzaamheid, milieu, openbare ruimte en bijvoorbeeld evenementen. Ook spreken we niet langer over bestemmingen, maar over functies en activiteiten. Het omgevingsplan stuurt op het evenwicht tussen de verschillende functies en activiteiten op locaties binnen de gemeente.

Vanaf de invoering van de Omgevingswet heeft iedere gemeente een omgevingsplan van rechtswege, het tijdelijke omgevingsplan. Tot 2032 hebben de gemeenten de tijd om het tijdelijk omgevingsplan gefaseerd om te zetten naar het nieuwe omgevingsplan. De overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen is geen eenvoudige klus. Ruimtemeesters helpt u bij de keuzes die nodig zijn voor de transitie van oude naar nieuwe regels.

Wat doen we op het gebied van het Omgevingsplan?

Wij helpen u bij de keuzes en besluiten die nodig zijn om tot een integraal en nieuw omgevingsplan te komen. We stellen een plan van aanpak voor u op waarmee we u grip geven op alle inhoudelijke, procedurele en procesmatige informatie op het gebied van het omgevingsplan. Ook helpen we u bij een goed transitieplan voor de periode dat u nog moet werken met het tijdelijk omgevingsplan (van rechtswege). We adviseren u over de raadsbesluiten die in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet nog nodig zijn. Ook stellen wij samen met u het afwegingskader op om te kunnen afwijken van het omgevingsplan via de omgevingsplanactiviteit. We begeleiden pilots voor het omgevingsplan zodat medewerkers ook echt leren wat het omgevingsplan inhoudt en hoe men daarmee in de praktijk moet werken.

De transitie van oude naar nieuwe regelgeving in het omgevingsplan gaat niet alleen over juridische aanpassingen. Het denken in functies en activiteiten vergt vaak het loslaten van oude denkpatronen en structuren. Regels uit verschillende beleidsstukken en verordeningen worden bij elkaar gevoegd. Dit vergt constructief overleg tussen collega’s en creatief nadenken over de regels. Continu werken vanuit gebiedsdoelstellingen is nieuw, net als de ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Via praktische werksessies en duidelijke voorbeeldprojecten neemt Ruimtemeesters u mee in de nieuwe manier van denken en werken aan het omgevingsplan.

Juridisch advies vergunningen

Wij bieden u een eerlijk juridisch advies waarmee we (vaak lange) juridische procedures voorkomen.

Lees verder

Bezwaar en Beroep

Met veel proceservaring en altijd de laatste jurisprudentie paraat, pakken wij graag uw dossiers op.

Lees meer

Handhaving

Een woud van regels? Ja! Wij helpen u graag wegwijs in al deze regels.

Lees verder

Evenementen

Met behulp van participatie helpen wij u een visie te ontwikkelen die wij vervolgens vertalen in een omgevingsplan.

Lees verder

Direct hulp of advies nodig?

Niet gevonden wat u zocht of hulp nodig bij specifieke vraagstukken? Neem direct contact met ons op:

088 – 400 28 00
welkom@ruimtemeesters.nl

Wij bieden de overheid en marktpartijen praktische en effectieve oplossingen, lees hier meer over onze diensten.

Hulp nodig op het gebied van Omgevingsplan?