Omgevingsplan

Wat is een Omgevingsplan?

Het omgevingsplan is lokaal qua regelgeving het belangrijkste document van de Omgevingswet. Het omgevingsplan bundelt alle lokale regels rond de fysieke leefomgeving in de gemeente. Het omgevingsplan is dus niet hetzelfde als het bestemmingsplan. Het verschil tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan is dat in het omgevingsplan veel nieuwe onderwerpen rond de fysieke leefomgeving integraal worden meegenomen. Regels rond gezondheid, duurzaamheid, milieu, openbare ruimte en bijvoorbeeld evenementen worden in het plan opgenomen. Ook spreken we niet langer over bestemmingen, maar over functies en activiteiten. Het omgevingsplan stuurt op het evenwicht tussen de verschillende functies en activiteiten op locaties binnen de gemeente. De overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen gaat niet zomaar. Ruimtemeesters helpt u bij de keuzes die nodig zijn voor de transitie van oude naar nieuwe regels.

Wat doen we op het gebied van het Omgevingsplan?

Wij helpen u bij de keuzes en besluiten die nodig zijn om tot een integraal en compleet Omgevingsplan te komen. We stellen een plan van aanpak voor u op waarmee we u grip geven op alle informatie uit o.a. het casco omgevingsplan en de staalkaarten omgevingsplan. Ook helpen we u bij een goed transitieplan voor de periode dat u nog moet werken met het tijdelijk omgevingsplan (van rechtswege). We adviseren u over de raadsbesluiten die in aanloop van de Omgevingswet nog nodig zijn. Ook stellen wij samen met u het afwegingskader op om te kunnen afwijken van het Omgevingsplan via de omgevingsplanactiviteit. We begeleiden pilots voor het Omgevingsplan zodat medewerkers ook echt leren wat het omgevingsplan inhoudt en hoe men daarmee in de praktijk moet werken.

De transitie van oude naar nieuwe regelgeving in het omgevingsplan gaat niet alleen over juridische aanpassingen. Het denken in functies en activiteiten vergt vaak het loslaten van oude denkpatronen en structuren. Regels uit verschillende beleidsstukken en verordeningen worden bij elkaar gevoegd. Dit vergt constructief overleg tussen collega’s en creatief nadenken over de regels. Continu werken vanuit gebiedsdoelstellingen is nieuw, net als de ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Via praktische werksessies en duidelijke voorbeeldprojecten neemt Ruimtemeesters u mee in de nieuwe manier van denken en werken aan het omgevingsplan.

Onze aanpak bij het Omgevingsplan

Ruimtemeesters helpt u graag bij alle vragen die rond het Omgevingsplan leven. Laat uw gegevens achter en vermeldt uw belangrijkste vragen,  dan plannen we een adviesgesprek om samen met u door te nemen met welke stappen en adviezen u echt geholpen bent. Naar aanleiding van dit gesprek bieden wij u een passend voorstel dat kan variëren van een plan van aanpak tot de inzet van één van onze projectleiders.

Omgevingstafel

De Omgevingstafel draagt bij aan een complete, snelle en integrale voorbereiding van initiatieven in de fysieke leefomgeving; wij zorgen samen met u voor het juiste gesprek aan deze tafel.

Lees meer

Implementatie

De Omgevingswet heeft veel verschillende onderdelen die allemaal effect hebben op uw gemeentelijke organisatie; wij loodsen u door de implementatie.

Lees meer

Participatie

Samen maken we onze leefomgeving; wij nemen u samen met onze participatie- en communicatiepartners mee in een succesvol participatieproces.

Lees meer

Cursussen & Trainingen

De Omgevingswet is zeer complex en omvangrijk; wij geven u helder inzicht in alle belangrijke aspecten via onze maatwerktrainingen en cursusdagen.

Lees meer

Direct hulp of advies nodig?

Niet gevonden wat u zocht of hulp nodig bij specifieke vraagstukken? Neem direct contact met ons op:

088 – 400 28 00
welkom@ruimtemeesters.nl

Wij bieden de overheid en marktpartijen praktische en effectieve oplossingen, lees hier meer over onze diensten.

Hulp nodig op het gebied van Omgevingsplan?