Wat is het belang van participatie onder de Omgevingswet?

De Omgevingswet heeft het werkveld van de ruimtelijke ontwikkeling veranderd. Bij het maken van beleid voor de leefomgeving, bouwplannen of initiatieven is het uitgangspunt nu dat deze integraal worden beoordeeld. Integraal betekent rekeninghoudend met alle relevante belangen.

Tegelijkertijd met de roep om integraliteit, is het uitgangspunt voor gemeenten en initiatiefnemers dat gebruikers van die leefomgeving (inwoners, ondernemer en bezoekers) ook zeggenschap krijgen over de inrichting van die leefomgeving. Participatie is daarmee onder de Omgevingswet een belangrijk onderwerp.

De gemeente is onder de Omgevingswet verplicht om participatie toepassen bij het maken van de omgevingsvisie, het (beleids-)programma of het omgevingsplan. Initiatiefnemers moeten participatie toepassen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, zoals het voeren van de omgevingsdialoog. Participatie is dus een essentieel onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling.

Wat doen we op het gebied van participatie onder de omgevingswet?

Participatie vraagt om samenwerking tussen overheid en inwoners, maar ook om samenwerking tussen alle partijen die gebruik maken van de fysieke leefomgeving. Participatie gaat verder dan het hebben van kennis over de Omgevingswet en de leefomgeving. Bij goede participatie is er ook kennis nodig van communicatie, mediation, marketing, digitalisering, vormgeving en soms ook statistisch onderzoek.

 

Onze aanpak bij Participatie Omgevingswet

Ruimtemeesters werkt op het gebied van participatie graag samen met experts op al deze verschillende vakgebieden. Via het Participatie Gilde combineren wij onze kennis van gemeentelijke processen en de fysieke leefomgeving met kennis over het aanspreken van doelgroepen (Vifora), het verbinden van wijken (mijnbuurtje) en het grondig uitvragen van meningen (Toponderzoek).

Samen met het Participatie Gilde helpen wij gemeenten bij het opstellen van participatiebeleid, een handreiking participatie Omgevingswet of een participatievisie. Ook adviseren wij bij het inrichten van buurtpanels, online participatieplatforms, buurtverbinders of (online) participatiebijeenkomsten. Wij geloven hierbij in de kracht van duurzame participatie en zorgen voor een langdurige verbinding tussen overheid en inwoners.

 

Via één aanspreekpunt heeft u toegang tot alle benodigde kennis en instrumenten voor een duurzame participatie met uw inwoners en ondernemers. Hiermee dragen we bij aan draagvlak voor uw beleid op de leefomgeving of voor ruimtelijke plannen en initiatieven.

Bent u geïnteresseerd in praktische instrumenten, helder advies of juist in een concrete participatiebijeenkomst? Neem dan contact op. Samen met u geven we invulling aan een passende participatie. Na een eerste adviesgesprek komen wij met een kort en bondig plan van aanpak.

Processen ruimtelijke ordening

Elk planproces vraagt om een eigen invulling, vanwege de verschillen in complexiteit, schaal, inhoudelijke opgave, bestuurlijke context etc.

Lees verder

Verguningen toezicht handhaving

Samen maken we onze leefomgeving; wij nemen u samen met onze participatie- en communicatiepartners mee in een succesvol participatieproces.

Lees verder

Direct hulp of advies nodig?

Niet gevonden wat u zocht of hulp nodig bij specifieke vraagstukken? Neem direct contact met ons op:

088 – 400 28 00
welkom@ruimtemeesters.nl

Wij bieden de overheid en marktpartijen praktische en effectieve oplossingen, lees hier meer over onze diensten.

Hulp nodig op het gebied van Participatie?