Recensies op Airbnb als grondslag voor het verbeuren van een dwangsom?

Er is al veel geschreven over het gebruik van woningen voor illegale Bed & Breakfastactiviteiten zoals bijvoorbeeld Airbnb. Vaak gaan deze artikelen over hoe Airbnb de lokale woningmarkt ontwricht. Een vraag die daarbij niet vaak gesteld wordt is hoe je aantoont dat er sprake is van illegale verhuur. Mag je bijvoorbeeld de website van Airbnb gebruiken om aan te tonen dat er sprake is van strijdig gebruik? En kunnen deze zelfde internetrecensies gebruikt worden als grondslag voor een invorderingsbeschikking? Op 1 november 2017 deed de Rechtbank Zeeland – West-Brabant hierover een uitspraak.

De feiten

In de gemeente Loon op Zand heeft de gemeente het vermoeden dat een pand met een woonbestemming gebruikt wordt voor illegale verhuur voor logies. Op het pand ligt nog een last onder dwangsom uit 2012 voor het strijdig gebruiken van het pand.

De gemeente controleert op aangeven van de verzoekers tot handhaving een aantal keer maar treft telkens geen huurder aan. De gemeentelijk toezichthouder doet tevens bureauonderzoek. Hij constateert niet alleen dat het pand verhuurd wordt via Airbnb maar ook dat er op deze website zes recensies staan van gasten. Hij maakt van zijn bevindingen een controlerapport op.

De gemeente controleert het pand een maand na het bureauonderzoek en treft alsnog een huurster aan. Zij verklaart het pand voor enkele dagen gehuurd te hebben. De gemeente stelt op basis van deze controle alsmede het bureauonderzoek dat de dwangsom zevenmaal verbeurd is. De eigenaresse vecht het invorderingsbesluit aan.

Internetrecensies

Internetrecensies zijn te herleiden tot twee juridische vraagstukken. Allereerst is er het vraagstuk of informatie op internet gebruikt mag worden bij de invordering van een dwangsom. Ten tweede is er het juridische vraagstuk of verklaringen van derden gebruikt mogen worden bij de invordering van een dwangsom. De ABRS heeft over beide vraagstukken slechts spaarzaam uitspraken gedaan.

Ten aanzien van het eerste vraagstuk oordeelde de ABRS in 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:2474) dat als er sprake dient te zijn van deugdelijke en controleerbare gegevens. Indien hiervan sprake is dan kan informatie op internet ten grondslag worden gelegd aan een invorderingsbeschikking. In een uitspraak van 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1594) oordeelde de ABRS dat de toezichthouder in kwestie geen redenen had om aan de verklaringen van derden te twijfelen en dat de gemeente zich bij de invorderingsbeschikking dus op deze verklaringen mag baseren.

Maar wat nu als, zoals in het geval van de gemeente Loon op Zand, de invorderingsbeschikking gebaseerd is op verklaringen van derden op internet; in dit geval recensies op de website van Airbnb?

Uitspraak Rechtbank

De eigenaresse stelde dat de gemeente de verklaringen op Airbnb niet mocht gebruiken als grondslag voor de invorderingsbeschikking. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de eigenaresse het strijdige gebruik niet ontkend heeft en dat de eigenaresse ook niet de verklaringen heeft laten verwijderen door Airbnb. De Airbnb Content Richtlijnen bieden namelijk deze mogelijkheid. Ter zitting komt hierbij naar voren dat alleen personen die verbleven hebben in het pand door Airbnb per email uitgenodigd worden om een recensie te schrijven. Het is dus niet mogelijk om recensies te schrijven zonder daadwerkelijk in het pand verbleven te hebben. De rechtbank stelt de gemeente in het gelijk. De rechtbank oordeelt dat er hierdoor geen reden is om te twijfelen aan de juistheid van de bevindingen van gemeente en is daarbij van oordeel dat er sprake is van deugdelijke en controleerbare gegevens.

Conclusie

De website van Airbnb biedt niet alleen een basis om het vermoeden van het illegaal gebruik als Bed & Breakfast te bevestigen, maar de recensies kunnen ook dienen als grondslag voor de verbeuring van de dwangsom.


Heeft u lastige handhavingsdossiers? Leg ze dan voor aan Ruimtemeesters. Wij zoeken voor u naar een slagvaardige aanpak van de dossiers. Neem voor meer informatie contact op via welkom@ruimtemeesters.nl of bel 088-4002800

 

Gepubliceerd op nov 14, 2017 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving