Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 18 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Aanvraag omgevingsvergunning (ECLI:NL:RVS:2022:1312)

Initiatiefnemer heeft bij het college van de gemeente Heemskerk een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteiten: het bouwen van acht woningen, het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan, het maken van een uitweg en het vellen van een houtopstand.
Omwonenden zijn het niet eens met dit besluit. Volgens hen had het college de herplantplicht als voorschrift moeten meenemen in de omgevingsvergunning. Het is onvoldoende om dit enkel in de ruimtelijk onderbouwing op te nemen. Daarnaast geldt dat in dit geval geen vergunning nodig is voor het vellen van een houtopstand, ofwel het kappen van bomen. Om deze reden had behandeling van de aanvraag ten aanzien van deze activiteit niet mogen plaatsvinden.
De Afdeling wijst allereerst op een eerdere overweging dat “in het stelsel van de Wabo geen plaats is voor een beslissing omtrent een omgevingsvergunning anders dan op grond van een daartoe strekkende aanvraag”. In het onderhavige geval is géén toestemming gevraagd om bomen te planten en dit houdt ook géén verband met de voorziene bouwactiviteit. De rechtbank heeft hierover dan ook niet geoordeeld.

Verder mocht het college geen uitspraken doen over het kappen van bomen, omdat hiervoor in dit geval géén omgevingsvergunning nodig is. De aanvraag had daarom afgewezen moeten worden en door het college volstaan worden met ambtshalve mededeling dat dat onderdeel van de aanvraag komt te vervallen. De Afdeling vernietigt dit onderdeel van het besluit en voorziet zelf in de zaak door de aanvraag voor deze activiteit alsnog af te wijzen. Zie ECLI:NL:RVS:2022:1312

De rol van de voorzieningenrechter in het verlenen van omgevingsvergunningen (ECLI:NL:RVS:2022:1277)

Het college van burgemeesters en wethouders van Leeuwarden heeft geweigerd om zowel Aldi Drachten B.V. als KBwinkels B.V. (hierna: verzoekers) een omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen en uitbreiden van de winkelpanden. Bij uitspraak van 22 december 2021 heeft de rechtbank de ingestelde beroepen van verzoekers gegrond verklaard en de besluiten vernietigd. Het college dient opnieuw te beslissen op de bezwaren van verzoekers, met inachtneming van hetgeen de rechtbank in de uitspraak heeft overwogen. Verzoekers hebben tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. Daarnaast hebben verzoekers in de tussentijd een voorlopige voorziening procedure ingesteld. Verzoekers verzoeken de voorzieningenrechter om bij wijze van voorlopige voorziening een omgevingsvergunning te verlenen. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat het treffen van een dergelijke voorziening het karakter van een voorlopige voorziening te boven gaat. Het verlenen van een omgevingsvergunning valt onder de bevoegdheid van het college, waarbij het al dan niet beleidsruimte toekomt. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken af. Zie ECLI:NL:RVS:2022:1277

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Medior Casemanager Wabo
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mei 11, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving