Actualiteiten omgevingsrecht – week 26

Jurisprudentie

Toepassing van vertrouwensbeginsel; geen gerechtvaardigd vertrouwen (ECLI:NL:RVS:2019:2021)

Volgens recente uitspraak van de ABRS (ECLI:NL:RVS:2019:1694) dient, om aan te nemen dat er een toezegging is gedaan, degene die zich beroept op het vertrouwensbeginsel aannemelijk te maken dat sprake is van een uitlating en/of gedraging van ambtenaren die bij de betrokkenen redelijkerwijs de indruk wekken van een welbewuste standpuntbepaling van het bestuur over de manier waarop in zijn geval een bevoegdheid al dan niet zal worden uitgeoefend. In dit geval oordeelt de ABRS dat uit de stukken niet blijkt dat het college heeft ingestemd met de aanwezigheid en het gebruik van de betreffende loods op een woonperceel. De overgelegde stukken zien toe op het bedrijfsterrein. Daarnaast blijkt onder andere uit de stukken niet duidelijk welke loodsen bedoeld worden. Vervolgens overweegt de ABRS dat het feit dat het college langere tijd niet handhavend op heeft getreden, ondanks dat ze op de hoogte was van de aanwezigheid daarvan, betreft geen omstandigheid op grond waarvan gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt.

Appellant heeft daarom niet aannemelijk gemaakt dat zij er gerechtvaardigd op kon vertrouwen dat het college niet handhavend zou optreden.

Toezichthouder hoeven overtredingen niet zelf waar te nemen voor verbeurte van dwangsom (ECLI:NL:RVS:2019:1997)

Volgens vaste jurisprudentie dient aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag te liggen. Vaststelling van deze feiten dient te gebeuren door een ter zake deskundige medewerker (toezichthouder). Het is echter niet zo dat alle relevante feiten en omstandigheden daadwerkelijk door toezichthouders zelf dienen te zijn waargenomen. Relevante feiten en omstandigheden kunnen ook door toezichthouders worden vastgesteld. Feiten en omstandigheden kunnen zij bijvoorbeeld ook afleiden uit de door hen aangetroffen stukken.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op jul 4, 2019 en geschreven door:
Guido Duijvestijn

Guido Duijvestijn

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht & Adviseur Ruimtelijke Ordening

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving