Actualiteiten omgevingsrecht – week 30

De exceptieve toetsing in een handhavingsprocedure (ECLI:NL:RVS:2020:1759)

Appellanten voeren bij de Afdeling aan dat de toegekende bestemming aan het perceel waarop het illegale bouwwerk is gerealiseerd in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hiertoe voeren zij aan dat bij de vaststelling van het huidige bestemmingsplan zonder hen daarvan op de hoogte te stellen de bestemming is afgenomen. Appellanten stellen dat daarom deze bestemming buiten toepassing moet blijven en dat dus getoetst moet worden aan de vorige bestemming.  Appellanten vragen daarmee om een exceptieve toetsing. De Afdeling moet zich immers buigen over een planonderdeel dat al in rechte onaantastbaar is en dus in deze zaak niet voorligt. De Afdeling bevestigt haar eerdere uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:607) en stelt dat de vraag of uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aan het perceel de juiste bestemming is toegekend niet in deze procedure aan de orde kan komen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en daarom moet van de rechtmatigheid worden uitgegaan.

 

Valt het verhuren van fietsen onder het verbod van de APV tot het aanbieding van diensten? (ECLI:NL:RVS:2020:1767)

Nee, oordeelt de Afdeling. In dit geval stelt de Amsterdamse APV dat het verboden is op of aan de weg of in het openbaar water tegen betaling diensten aan te bieden of te verlenen voor een werkzaamheid, zoals schoenpoetser, gids etc. Het bedrijf in kwestie verhuurt fietsen via een app. Via deze app kun je de dichtstbijzijnde fiets zoeken, huren en weer achterlaten op de plek van bestemming. De Afdeling oordeelt dat er in dit geval niet sprake is van het aanbieden van een dienst voor een werkzaamheid. Uit de toelichting van de APV blijkt dat het betreffende artikel (2:50 APV) bedoeld is om te voorkomen dat voorbijgangers in de openbare ruimte bij verrassing allerlei diensten worden opgedrongen. Het element van bij verrassing opdringen ontbreekt bij de diensten van het verhuur van fietsen zoals dat door FlickBike wordt gedaan. Nu ook het onderhoud van de fietsen op een aparte locatie wordt gedaan is er vanuit dat oogpunt ook niet sprake van een werkzaamheid.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gepubliceerd op jul 28, 2020 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving