Actualiteiten omgevingsrecht – week 33

De redactie van een last onder bestuursdwang moet rechtszekerheid bieden. (ECLI:NL:RVS:2020:1926)

Een duidelijke stelling! Toch ging het mis voor de gemeente Amsterdam. Het college legt een last onder bestuursdwang op wegens het strijdig gebruiken van een pand als logiesgebouw/hotel. In het besluit bepaalt het college het volgende: ‘De bestuursdwang (de afsluiting) duurt in beginsel voor drie maanden. U kunt een heropeningsverzoek doen’. Verder staat in de last dat een heropeningsverzoek onderbouwd moet worden en dat het college onderzoek zal doen of de loop (!) naar het illegale logiesgebouw/hotel is gestaakt. Appellant voert aan dat voor hem niet duidelijk is of het pand na drie maanden sowieso weer open gaat of alleen als hij hier een verzoek toe indient. De Afdeling volgt appellant in haar stelling en de last voldoet daarmee niet aan de eisen die daaraan gesteld moeten worden uit het oogpunt van rechtszekerheid. 

 

Huisvesting van arbeidsmigranten: de verklaring van arbeidsmigranten bij illegale bewoning (ECLI:NL:RVS:2020:1931)

Een recreatiewoning wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan voor het huisvesten van buitenlandse werknemers/arbeidsmigranten. Niet in geschil is dat indien er sprake is van huisvesting van arbeidsmigranten er strijd is met het bestemmingsplan. Het college (Zeewolde) controleerde de bewuste woning en troffen daar één persoon aan. Hij verklaarde ten overstaan van de toezichthouders dat hij in de recreatiewoning verblijft met vijf anderen, dat hij zelf via een uitzendbureau werkzaam is in Zeewolde, dat hij twee maanden in de recreatiewoning verblijft en dan weer teruggaat naar Polen. Appellant stelt zich op het standpunt dat het college niet aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een overtreding omdat het college zich alleen maar baseert op de verklaring van de aangetroffen persoon en deze niet heeft gecontroleerd. De Afdeling volgt de rechtbank in haar oordeel dat het college met het controlerapport voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de recreatiewoning strijdig werd gebruikt. Het college hoefde de verklaring dus niet te controleren. De Afdeling overweegt in deze uitspraak tevens dat het college niet gehouden was om de verklaring over de andere bewoners te controleren. De aanwezigheid van één arbeidsmigranten leverde al een overtreding op.


Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op.
Lees meer over dit onderwerp op onze expertisepagina Omgevingsrecht.

Gepubliceerd op aug 14, 2020 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving