Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 36 | 2023

Functionele verbinding tussen bouwwerken (ECLI:NL:RVS:2023:3381)

Het college van de gemeente Altena heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bed & breakfast in afwijking van het bestemmingsplan. De aanvrager wil de bed & breakfast realiseren in een bestaand tuinhuisje. Hiertegen heeft de eigenaar van het naastgelegen perceel bezwaar gemaakt omdat hij vreest voor een aantasting aan zijn woon- en leefklimaat als gevolg van de verleende omgevingsvergunning.

De rechtbank stelt dat het tuinhuisje moet worden aangemerkt als bijbehorend bouwwerk en dat het college terecht het tuinhuisje als vergunningvrij bouwwerk heeft aangemerkt. Echter geeft de rechtbank aan dat er niet aan voorwaarden is voldaan om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan, omdat de bed & breakfast moet worden gerealiseerd in bestaande, legale bebouwing. Tijdens de zitting heeft het college namelijk niet aangegeven of het tuinhuisje legaal aanwezig was ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan. De rechtbank oordeelt daarom dat het college had moeten onderzoeken of het tuinhuisje is gebouwd in strijd met het bestemmingsplan.

Appellant is het niet eens met de rechtbank en stelt dat de bed & breakfast geen bijbehorend bouwwerk en daarmee ook niet een vergunningvrij bouwwerk. Appellant geeft aan dat de bed & breakfast en de woning op het perceel niet functioneel met elkaar verbonden zijn gezien het feit dat de bed & breakfast als zelfstandige woning met alle voorzieningen kan worden gebruikt. Daarnaast vergroot de bed & breakfast het woongenot van de woning op het perceel helemaal niet.

De vergunninghouder geeft aan dat de bed & breakfast ook wordt gebruikt voor de opslag van gereedschappen en daarom voor vergroting van het woongenot zorgt. De Afdeling stelt zich op het standpunt dat de aanvraag alleen betrekking heeft op het gebruik van de bed & breakfast. Met dit gebruik is er geen sprake van vergroting van het woongenot. De Afdeling stelt daarom dat de rechtbank onterecht heeft overwogen dat de woning en de bed & breakfast functioneel met elkaar zijn verbonden. De rechtbank heeft daarom onterecht geconcludeerd dat het bouwwerk als bijbehorend bouwwerk kan worden aangemerkt.

 

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Ervaren Jurist Omgevingsrecht
– Ervaren Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op okt 6, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving