Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 44 | 2021

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Handvatten voor bepalen drempel normaal maatschappelijk risico – ECLI:NL:RVS:2021:2402 

Het college van B&W heeft een vergoeding van planschade toegekend aan appellant. Appellant heeft hiertegen beroep ingesteld, omdat volgens appellant de schade meer zou bedragen dan wat het college van B&W heeft vastgesteld. Appellant is van mening dat de toegepaste drempel van 4 procent vanwege het normaal maatschappelijke risico onjuist is. De Afdeling geeft een aantal algemene handvatten voor het bepalen van de hoogte van de drempel.

  • Indien de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het gedurende een reeks van jaren gevoerde ruimtelijke beleid past, mag het bestuursorgaan een drempel van 5 procent van de waarde van de onroerende zaak toepassen.
  • Indien aan één van beide indicatoren maar een deel wordt voldaan, is het hanteren van een drempel van 4 procent in beginsel aangewezen.
  • Indien aan één van beide indicatoren in zijn geheel niet wordt voldaan of indien aan beide indicatoren deels wordt voldaan, is het hanteren van een drempel van 3 procent in beginsel aangewezen.
  • Indien slechts aan één van beide indicatoren voor een deel wordt voldaan, of indien aan beide indicatoren in het geheel niet wordt voldaan, is in beginsel het toepassen van het minimumforfait van 2 procent, zoals bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wro aangewezen.

In dit geval oordeelde de Afdeling dat het college van B&W de drempel van 4 procent vanwege het normaal maatschappelijke risico onvoldoende heeft gemotiveerd, waardoor het beroep slaagt.

 

Bingo leidt niet tot gevaar voor de openbare orde – ECLI:NL:RVS:2021:2445

De burgemeester heeft de exploitatievergunning van een koffiehuis ingetrokken, omdat daar op verschillende avonden een bingo is georganiseerd tijdens de Ramadan. Deze bingo werd georganiseerd, zonder dat daarvoor een vergunning was verleend. De burgemeester is van oordeel dat gokken kan leiden tot gokverslaving en financiële en sociale problemen. Daarnaast zouden hoge opbrengsten criminele organisaties aan kunnen trekken. Illegaal gokken zou aanleiding kunnen geven voor conflicten en geweldsdelicten. Volgens de burgemeester zou het gokken dus kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde. Appellant is van mening dat er geen sprake was van een ernstig gevaar voor de openbare orde. De Afdeling oordeelt dat de intrekking van de exploitatievergunning niet voldoende is gemotiveerd. De burgemeester heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat bij de bingo’s veel geld omging. Dat het organiseren van de bingo’s in strijd was met de wet, betekent volgens de Afdeling niet dat om die reden alle denkbare negatieve gevolgen van illegale kansspelen voor de openbare orde ook in dit geval aan de orde zijn. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten om ervan uit te gaan dat er een reële dreiging was dat door de bingo’s tijdens de ramadan ongeregeldheden en gewelddadigheden zouden ontstaan in het koffiehuis. Er zijn bovendien geen meldingen gedaan van overlast.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Bekijk ook onze juridische vacatures:

Ondernemende Jurist

– Jurist Omgevingsrecht

– Jurist Handhaving

– Casemanager Wabo

Gepubliceerd op nov 8, 2021 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving