Actualiteiten omgevingsrecht – week 45

Jurisprudentie

AbRS 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3463

In een vergunning (Wet milieubeheer) die in 2009 verleend is aan een inrichting waren geluidsnormen opgenomen. Per 1 januari 2011 gelden voor deze inrichting de geluidgrenswaarden van het Activiteitenbesluit. De gemeente neemt maatwerkvoorschriften, omdat ze de waarden in het Activiteitenbesluit in dit concrete geval onvoldoende is. O.a. vanwege het feit dat de inrichting tientallen meter van een rustige woonwijk is gesitueerd. De Afdeling vernietigt de maatwerkvoorschriften, omdat dit in strijd is met het willekeurverbod (art. 3:4 Awb). Voor maatwerkvoorschriften is alleen in bijzondere en incidentele situaties ruimte en dat is hier niet het geval.

AbRS 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3443

In een bestemmingsplan is woonbestemming (per ongeluk) wegbestemd. De raad herstelt dit in een nieuw bestemmingsplan. Ondanks dat er sprake is van het herstel van een omissie moet er wel een ruimtelijke afweging plaatsvinden.

AbRS 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3441

Gedurende een juridische procedure naar aanleiding van een verzoek tot handhaving neemt het college na uitspraak van de rechtbank opnieuw een beslissing op bezwaar. Aan de BOB zit een besluit gehecht waarin het college maatwerkvoorschriften oplegt aan de betreffende inrichting (i.c. een cafe). Appellanten stellen dat het opleggen van maatwerkvoorschriften een nieuw besluit is als bedoeld in artikel 6:19 Awb. De Afdeling oordeelt dat het besluit tot oplegging van maatwerkvoorschriften, geen besluit op het handhavingsverzoek is en niet strekt tot wijziging, intrekking of vervanging van het besluit op het handhavingsverzoek. Er is sprake van een nieuw primair besluit waartegen zelfstandig rechtsmiddelen openstaan.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op nov 8, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving