Actualiteiten omgevingsrecht – week 46

Jurisprudentie Handhaving & Veiligheid

Huurder belanghebbend bij last onder dwangsom (ECLI:NL:RVS:2019:3808)

Gemeente Schagen gelast het (laten) gebruiken van de units in een bedrijfsverzamelgebouw te staken. Ze schrijft hiertoe de eigenaar aan. De huurders gaan in bezwaar en beroep. In beide instanties worden zij niet-ontvankelijk verklaard. In hoger beroep voeren de huurders aan dat zij een rechtstreeks belang hebben, ondanks dat de last niet aan hen is gericht. Zij zijn immers degene die de bewoning van de units moeten staken. Volgens vaste jurisprudentie is in beginsel slechts de overtreder belanghebbend bij de oplegging van een last onder dwangsom omdat alleen hij de dwangsom kan verbeuren. Maar dit sluit niet uit dat ook een ander dan de overtreder belanghebbend kan zijn. Omdat de oplegde last tot doel heeft de bewoning van de units te beëindigen, is er een fundamenteel recht in het geding, namelijk: het woonrecht. De huurders zijn daarom belanghebbend.

Vaststelling permanente bewoning recreatiewoning (ECLI:NL:RVS:2019:3819)

Overtreders zijn volgens de gemeente Epe woonachtig in een vakantiewoning. Niet in geschil is dat overtreders ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen. In het algemeen (ECLI:NL:RVS:2019:981) levert de inschrijving de Brp een aanwijzing op dat betrokkene zijn hoofdverblijf heeft op het adres is waar hij is ingeschreven. Aan een invorderingsbesluit dient een deugdelijke en controleerbare vaststelling van de feiten ten grondslag te liggen (ECLI:NL:RVS:2017:1179). Aan het besluit tot invordering liggen 28 controles van een toezichthouder van de gemeente ten grondslag. De controles vonden plaats op diverse tijdstippen en de bevindingen van de controles geven steeds blijk van een bewoonde indruk. Met de andere constateringen kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de recreatiewoning permanent wordt bewoond.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op nov 25, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving