Actualiteiten Omgevingsrecht – week 47

Actualiteiten wet- en regelgeving

Onderhoudswijziging Activiteitenregeling milieubeheer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor. De wijzigingsregeling betreft regulier onderhoud aan de activiteitenregeling en bevat een enkele inhoudelijke wijziging, aanpassingen aan recente normdocumenten en redactionele correcties.

Internetconsultatie

Actualiteiten jurisprudentie

AbRS 7 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3614

Voor belanghebbendheid bij een besluit dat een activiteit toestaat, is niet voldoende dat betrokkene rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van het besluit.  Daarvoor is ook nodig dat de gevolgen van de activiteit van enige betekenis zijn voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene. De Afdeling verwijst hiervoor naar AbRS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737 in combinatie met AbRS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271.

In dit geval geen sprake van gevolgen van enige betekenis en derhalve geen sprake van belanghebbendheid bij het verzoek om intrekking van de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlaggenmast van 200 meter lang en 6 meter hoog aan de rand van de Bergse Voorplas ten aanzien van:

  1. betrokkenen waarvan de percelen zijn gelegen op een afstand van 130 m en 260 meter tot aan de vlaggenrij en waarbij slechts schuin zicht over het water op de vlaggenrij bestaat;
  2. betrokkenen waarvan de percelen met tuin en aanlegsteiger gelegen zijn op een afstand van 280 tot 320 tot aan de vlaggenrij met een frontaal uitzicht. Ook niet als zou worden aangenomen dat de afstand 100 meter meer zou zijn.

HvJ 7 november 2018, ECLI:EU:C:2018:882

HvJ heeft Prejudiciële vragen beantwoord over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op nov 22, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving