Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 8 | 2024 : Vijver hoort bij bestemming ‘Natuur’

Vijver hoort bij bestemming ‘Natuur’ (ECLI:NL:RVS:2024:735)

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer legde op 25 maart 2020 een last onder dwangsom op aan appellant. Uiteindelijk besloot het college over te gaan tot invordering (totaal € 24.000,-). Het gaat in deze hoger beroepszaak om de volgende overtredingen:

  • Gebruik van het perceel als tuin/erf en de daarbij aanwezige vijver/bestrating;
  • Een gebouw wat als kapsalon gebruikt werd;
  • Een gebouw dat voor opslag gebruikt werd;
  • Een overkapping die verwijderd moest worden (en verwijderd moest blijven);

De rechtbank oordeelde dat de vijver en bestrating niet bij de bestemming “Natuur” horen en ook hoorde bij de woonbestemming. Bovendien was het gebruik ook niet vergund.

Appellant betoogt dat de rechtbank het hier fout heeft. Volgens hem zou het gebruik van de gronden voor de vijver en bestrating toegestaan zijn, omdat het bestemmingsplan binnen de bestemming “Natuur” de functie “Water” toestaat.

De Afdeling is van oordeel dat het gebruik van het perceel voor een vijver met bestrating niet in strijd is met het bestemmingsplan, waardoor het geen overtreding oplevert. Volgens de Afdeling biedt de bestemming “Natuur” inderdaad de mogelijkheid tot het aanleggen van water. Appellant heeft daarbij foto’s aangeleverd die aantonen dat het niet gaat om een aangelegde vijver, maar om een natuurvijver die “de vrije loop heeft gekregen”. Er zouden ook salamanders in leven en het college heeft dat niet weersproken. Dit betoog slaagt.

De argumenten van appellant met betrekking tot de andere overtredingen slagen niet. Het hoger beroep is gegrond en de uitspraak van de rechtbank, de last onder dwangsom en de invorderingsbeschikking worden gedeeltelijk vernietigd, namelijk voor het deel wat ziet op het perceel dat als tuin c.q. erf werd gebruikt.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

 Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Ervaren Jurist Omgevingsrecht
– Ervaren Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mrt 1, 2024 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving