Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 8 | 2024 : Ondergeschikte wijziging

Ondergeschikte wijziging (ECLI:NL:RVS:2024:717)

Het college van B&W van Leiden verleende een omgevingsvergunning voor de transformatie van een voormalig schoolgebouw tevens Rijksmonument naar een woongebouw met 61 appartementen. Appellant is het niet eens met de verleende omgevingsvergunning. Zij woont naast het gebouw en vreest voor de aantasting van haar woon- en leefklimaat.
Hangende beroep heeft initiatiefnemer op 21 januari 2021 de aanvraag gewijzigd, waarbij onder meer het aantal appartementen is teruggebracht naar 36. Het college heeft deze wijzigingen aangemerkt als van ondergeschikte aard en bij besluit van 20 september 2021 de omgevingsvergunning gewijzigd.

De rechtbank heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de wijzigingen niet kunnen worden aangemerkt als wijzigingen van ondergeschikte aard, omdat het om een meer dan marginaal bouwtechnische wijziging gaat. Volgens de rechtbank had dan ook een nieuwe vergunningaanvraag moeten worden gedaan. Initiatiefnemer en het college kunnen zich niet verenigen met de uitspraak en hebben hoger beroep ingesteld.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, in onder meer de uitspraken van 21 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:793 en 27 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2139, moet bij de totstandkoming van besluiten op aanvraag die ingevolge artikel 3.10 van de Wabo worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd in afdeling 3.4 van de Awb, in beginsel op de aanvraag worden beslist zoals die is ingediend en met het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd. Na het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit is het niet meer geoorloofd de aanvraag nog te wijzigen en aan te vullen zonder dat een nieuw ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, tenzij de wijziging van ondergeschikte aard is dan wel aannemelijk is dat daardoor geen derden worden benadeeld.

De Afdeling constateert dat de wijzigingen in de aanvraag geen betrekking hebben op de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw. Het enkele feit dat het aantal appartementen met de gewijzigde aanvraag van 61 wordt teruggebracht naar 36, betekent op zichzelf niet dat de wijzigingen niet van ondergeschikte aard zijn. De wijzigingen hebben allemaal betrekking op interne veranderingen in het pand en leiden tot mindere veranderingen aan het oorspronkelijke gebouw en ook wordt het aantal appartementen verminderd, waardoor de ruimtelijke gevolgen van het bouwplan afnemen. Niet is gebleken dat derden door deze wijzigingen in hun belangen zijn geschaad. Daarbij betrekt de Afdeling dat met de wijzigingen in de aanvraag deels tegemoet wordt gekomen aan bezwaren van omwonenden en ook aan de eerdere opmerkingen van Erfgoed Leiden en Omstreken en RCE. De wijzigingen kunnen daarom worden beschouwd als wijzigingen van ondergeschikte aard, waarvoor geen nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning hoefde te worden ingediend. De rechtbank is ten onrechte niet tot dat oordeel gekomen.

De hoger beroepen van initiatiefnemer en het college zijn gegrond. Aangezien de wijzigingen van het bouwplan als wijzigingen van ondergeschikte aard kunnen worden beschouwd, hoefde geen nieuwe aanvraag om een omgevingsvergunning te worden ingediend. Het besluit van 20 september 2021 kan daarom worden aangemerkt als wijzigingsbesluit, als bedoeld in artikel 6:19, eerste lid, van de Awb.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Ervaren Jurist Omgevingsrecht
– Ervaren Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op feb 29, 2024 en geschreven door:
Melissa van Spreuwel

Melissa van Spreuwel

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving