De Efteling: proeftuin voor vergunningvrij bouwen

Soms zijn er zaken waar je eigenlijk nooit bij stilstaat. Zelfs niet als je op een drukke zomerdag in de rij staat bij De Baron, Joris en de Draak, of vanaf 1 juli de nieuwe attractie van De Efteling: Symbolica. Al lopend door het attractiepark laat je je door borden de weg wijzen en laat je de kinderen met een grote glimlach Holle Bolle Gijs papier ‘voeden’. Maar waar je niet bij stilstaat, is dat voor alle bouwwerken in het attractiepark een vergunning verleend dient te worden. Natuurlijk is dit logisch bij de attracties, maar moet dat ook voor elke prullenbak, wegwijsbord of ander klein bouwwerk? Dit is de vraag die de gemeente Loon op Zand zich stelde.

We concludeerden namelijk dat het Besluit Omgevingsrecht (Bor) in bijlage II  onvoldoende tot geen mogelijkheden biedt om vergunningvrij te bouwen. De vraag die we ons stelden was waarom zou iemand in zijn achtertuin (achtererfgebied) wel bouwwerken zonder vergunning mogen bouwen en een attractiepark niet? De ruimtelijke impact is, naar mijn mening, in dat laatste geval immers beperkter. We concludeerden daarbij ook nog eens dat de tijd die besteed werd aan dit soort aanvragen vaak niet gedekt werden door de leges. Hoewel de gemeente nog jarenlang op deze manier door had kunnen gaan, vonden wij wel dat er gezocht moest worden naar een mogelijkheid om het eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken voor zowel De Efteling als de gemeente.

In nauwe samenwerking met De Efteling kwamen we tot een voorstel voor aanvulling van het Bor. Hierbij namen we ook de wens van De Efteling mee om het park duurzamer te maken. Ik zal niet ingaan op de details van het voorstel maar in hoofdzaak pasten we een zonering toe met per zone verschillende bouwmogelijkheden met als voorname variabelen de hoogte en het gebruik. In overleg met het Ministerie werd dit voorstel verder bijgesteld tot een regeling die de komende jaren genoeg ruimte biedt om vergunningvrij te bouwen in De Efteling waarbij rekening wordt gehouden met de verduurzaming van het attractiepark.

De ministerraad heeft op voordracht van minister Schultz van Haegen op 2 juni ingestemd met dit project. Op grond van de Crisis- en herstelwet wordt deze deregulering als procedure gewoon zijn voortgang vindt, nu mogelijk. Een mooi project dat voedingsbodem biedt voor nieuwe projecten in het kader van de Omgevingwet.


Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Koen van Polanen.

Gepubliceerd op jun 14, 2017 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving