Ontwikkelingen Omgevingswet 24-5-2016

Bron: vng.nl

Financieel akkoord

Het Rijk staat aan de lat voor de investeringskosten voor het digitale stelsel en de invoeringsondersteuning. Naast de financiering van het gezamenlijke invoeringsprogramma stelt het Rijk € 13 miljoen beschikbaar voor collectieve gemeentespecifieke invoeringsondersteuning. Voor de structurele uitvoeringskosten wordt een verdeelsleutel gehanteerd en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eigen transitiekosten. De baten worden niet afgeroomd door uitnames uit het gemeentefonds. Het VNG-bestuur heeft ingestemd met het akkoord.

Planning

De planning is dat de Omgevingswet na 2018 in werking treedt. Voor die tijd wordt de wet uitgewerkt in vier AMvB’s. Op 1 juli 2016 start de officiële consultatie voor deze AMvB’s. Wij maken uiteraard gebruik van deze inspraakmogelijkheid, waarbij we gemeenten om input vragen. Komende maanden zullen wij gemeenten informeren over het proces voor onze standpuntbepaling.

Wat kunt u nu al doen?

Om de nieuwe mogelijkheden door de Omgevingswet optimaal te kunnen benutten is het belangrijk om nu al te werken aan de voorbereidingen voor de invoering. Op die manier zorgt u ervoor dat uw gemeente in de volgende collegeperiode een solide basis heeft en straks niet wordt overvallen door veranderingen door de nieuwe wet.

  • U kunt bijvoorbeeld bepalen welke bestuurlijk ambitieniveau u met de Omgevingswet wil realiseren en met welke thema’s of projecten u aan de slag wilt. Daarbij kunt u in beeld brengen welke afwegingsruimte u voor die ambities nodig heeft. Die informatie kunt u komende maanden ook gebruiken voor uw inbreng bij de consultaties over de AMvB’s en de Aanvullingswetten.
  • U kunt met de andere overheden in de regio en de omgevingsdienst de ambitie voor de samenwerking in de regio bepalen en kijken hoe u die wilt vormgeven. Op basis van een gemeentelijke visie over de Omgevingswet kunt u bepalen welke invoeringsstrategie bij uw gemeente past en welke onderdelen van uw organisatie daar op welk moment bij betrokken moeten worden.

 

Gepubliceerd op mei 26, 2016 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving